Priznanje iz Oksforda za opštinu Čajetina

27 Septembar 2018  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Tokom seminara koji su držali oksfordski eksperti i radnih sastanaka sa predsednicima opština i gradskim funkcionerima širom Evrope, opština Čajetina dobila je prestižno priznanje ,,Inovativni menadžer godine”. Čajetina je nominovana kao prestižna lokalna samouprava koja je uvela značajne novine i postigla uspeh u uspostavljanju najboljih uslova za ekonomski razvoj u oblasti turizma, kako za investitore tako i za dobrobit građana.

Postignuti rezultati i način kako se do njih došlo predstavljeni su u predlogu projekta, prilikom konkursa i prezentovani prisutnim delegacijama u Ekspertskom centru Akademske Unije Oksforda, čiji su članovi i odabrali Čajetinu kao dobitnika ovog značajnog priznanja.

Treba istaći da je Akademska Unija Oksforda (AUO) međunarodno akademsko udruženje koje čini preko 350 rektora univerziteta, naučnika, istraživača i inovatora iz 34 zemlje sveta. Ona razvija ideale akademske izuzetnosti, inovacija i pristupačnosti i posvećena je širenju ovih suštinskih vrednosti širom sveta. Glavni cilj Unije je  da spoji napore naučnika, obrazovnih radnika, industrijalaca  i proizvođača i integriše nauku, obrazovanje i posao u moderni svet.

Tokom seminara, predstavljen je model upravljanja mestima i gradovima, načini za postizanje izuzetnosti u upravama i privlačenja investicija.

Opština Čajetina poslužila je kao primer dobre prakse u upravljanju resursima, brendiranju i uskom fokusiranju na razvoj sportso-rekreativnog i zdravstvenog turizma, uz prateće delatnosti, što nas ističe u svetu turizma.

Planovi koje smo definisali i jasni ciljevi za budućnost govore u prilog tome da Zlatibor i Čajetina uskoro mogu da se nađu na svetskoj turističkoj mapi, pre svega, kako je rečeno sa avangardnim i inovativnim  projektima gondole i Zlatnog grada.

Javni sektor Promocija Opština Čajetina