Prijava kvara javne rasvete - GIS Čajetina i Zlatibor

16 Decembar 2015  /  Izvor: Opština Čajetina

1

U petak, 11. decembra u opštini Čajetina održana je prezentacija na temu primene Geografskog informacionog sistema GIS u oblasti javne rasvete.

Ovom prilikom predstavljen je novi GIS modul kojim je mapirana rasveta na teritoriji opštine i otvorena mogućnost za građane da sami putem ovog sistema prijave kvarove i neispravnosti javne rasvete.

Predstavnici firme „Softino“ iz Čačka, prisutne su upoznali sa načinom funkcionisanja i primenom ovog servisa, a sa ciljem da se usluge koje lokalna samouprava i njena javna preduzeća pružaju građanima i drugim korisnicima poboljšaju u pogledu efikasnosti i kvaliteta uopšte.

Na detaljnoj mapi ucrtani su svi stubovi javne rasvete na teritoriji opštine koji uključuju GPS kordinate, tehničke karakteristike i opis svake svetiljke. Neispravnu svetiljku građani mogu prijaviti nadležnim opštinskim službama tako što će locirati svetiljku na mapi i obeležiti je kao neispravnu. Građanima je uz ostavljanje ličnih podataka omogućena prijava elektro, mehaničkog ili nekog drugog oštećenja, u koje će administrator imati uvid i obavestiti službu održavanja. Nadeležne službe će u roku od 48 sati izaći na teren i otkloniti prijavljeni kvar. U pripremi je i priručnik koji će detaljno prikazati način funkcionisanja ovog servisa.

Za sada je u Mesnim zajednicama Čajetina i Zlatibor na orto-foto podlozi ucrtano oko 1500 stubova, svaki od njih ima x,y kordinatu, fotografiju kao i podatke o konstrukciji stuba.

Opština Čajetina ovim projektom nastavlja razvoj opštinskog GIS-a i promoviše njegovo korišćenje od strane lokalnih vlasti i korisnika iz javnog i privatnog sektora. Želja je da se obezbedi da lokalna samouprava i njena preduzeća poboljšaju upravljanje resursima koji su u njihovoj nadležnosti. U tom smislu bilo je neophodno obezbediti efikasno deljenje geoprostornih podataka.
Na ovaj način opština Čajetina nastavlja sa procesom digitalizacije svojih servisa u skladu sa najvišim standardima  koji doprinose efikasnom upravljanju jedinice lokalne samouprave.

GIS servisu rasvete možete pristupiti ovde.

Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina, Zlatibor, Čajetina