Prezentacija „Položaj i prava dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evropskih integracija“

11 Septembar 2017  /  Izvor: Jagoda Jeremić, UG Zlatiborski krug
Datum:

1

U petak, 15.septembra 2017. godine, sa početkom u 14 časova, u sali Biblioteke „Ljubiša R. Đenić“ u Čajetini, Udruženje građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine i Užički centar za prava deteta organizuju javni događaj na temu „Položaj i prava dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evropskih integracija“. Tema će biti predstavljena kroz pano prezentaciju sa diskusijom.

Cilj je upoznavanje učenika sa Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23, kao i sa važnošću podizanja nivoa svesti u vezi sa položajem dece sa smetnjama u razvoju u okviru evropskih integracija, sa osvrtom na primenu, probleme i aktuelna pitanja u navedenoj oblasti u lokalnoj zajednici. Događaj se organizuje za članove Đačkog parlamenta i predstavnike odeljenjskih zajednica srednje škole u Čajetini i Osnovne škole „Dimitrije Tucović“.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, koji Užički centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.

Javni sektor Predavanje Opština Čajetina, Čajetina