Predavanje u Čigoti - Srpski jezik i jezička kultura danas

4 Februar 2016  /  Izvor: SB Čigota
Datum:

1

U okviru akcije „Negujmo srpski jezik“ Sekretarijata za kulturu, Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Specijalne biblioteke Čigote i Biblioteke Ljubiša R. Đenić organizovano je predavanje prof. Velјka Brborića: Srpski jezik i jezička kultura danas.

Cilј je da se građani podstaknu da vode računa o tome kako pišu i govore, da se podigne nivo svesti o značaju negovanja ispravnog pisanja i govorenja.

Subota, 6. februar, Mala sala Čigote u 19.00h.

Predavanje za mlade (učenike) Pravopis i škola
Mala sala Čigote u 20.00h.

Kultura & tradicija Promocija Edukacija Opština Čajetina, Zlatibor