Predavanje o energetskoj efikasnosti

3 Decembar 2013

Jedna od planiranih aktivnosti u okviru Programa Eko-škole za mesec novembar je  predavanje o uštedi energije za članove eko sekcije i eko patrola.

Predavanje „Energetska efikasnost“ je realizovano 26.11.2013. godine u prostorijama OŠ ,,Dimitrije Tucović“ u Čajetini. O ovoj temi su prisutne učenike, kao i učitelje i nastavnike upoznali Srđan Dosković - referent za prodaju i naplatu i Dragiša Rajović - šef tehničke službe iz pogona EPS-a u Čajetini.

Predavači su prisutne upoznali o tome koji su najčešći izvori energije, na koji način se ona proizvodi, distribuira i štedi. Predavanja i radionice o uštedi energije realizuju se i kroz većinu nastavnih predmeta, kao i na ekološkoj, francuskoj, informatičkoj i engleskoj sekciji.

Učenici, koji su učesnici predavanja i radionica, će imati priliku da u narednom periodu u svome odeljenju, kao i roditeljima prezentuju ono što su naučili na časovima čime će se postići maksimalna informisanost učenika i roditelja o temama vezanim za energiju, oblast koju je škola odabrala u okviru međunarodnog programa Eko-škole.

Međunarodni program Eko-škole je sistem nagrađivanja predškolskih i školskih ustanova na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou. Škole koje ispune postavljene kriterijume i koje brigu za životnu sredinu postavljaju kao trajnu vrednost i način življenja, dobijaju povelju o statusu Međunarodne eko-škole (i zelenu zastavu sa znakom Eko-škole).

Danas 52 zemlje sveta sprovode međunarodni program eko-škole i u program je uključeno više od 12 miliona đaka i studenata. U Srbiji je program u 2011. godini bio u pilot fazi, a u školskoj 2012/13 godini, uz podršku Centra za promociju nauke, započeto je prijavljivanje prvih škola i Srbija je ucrtana na mapu sveta među zemlje u kojima se sprovodi međunarodni program Eko-škole.

Mr Zorica Milosavljević
Koordinatorka  programa Eko-škole
OŠ ,,Dimitrije Tucović“ Čajetina

Kultura & tradicija Predavanje Opština Čajetina, Čajetina