Predavanje i diskusija o projektu „Digitalizacija graditeljske baštine Zlatibora“

27 Oktobar 2014  /  Izvor: Pamtim Zlatibor

Predavanje i diskusija o projektu „Digitalizacija graditeljske baštine Zlatibora“ i prezentacija on-line baze podataka (web-portala www.pamtimzlatibor.com) održani su 23.oktobra 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa početkom u 18.30. Pored studenata poslediplomskih studija na seminaru za muzeologiju i heritologiju (kurs: Metodologije baštinjenja) predavanju i prezentaciji su prisustvovali i studenti osnovnih studija, kao i predstavnici nekoliko institucija koje se kroz svoju delatnost bave digitalizacijom svojih fondova ili su voljni da u taj proces uđu (Muzej istorije Jugoslavije, RTS, Zavičajni muzej Knjaževac...).

Kroz predavanje „Digitalizacija graditeljske baštine Zlatibora“ pojašnjene su metodologije rada na procesu digitalizacije, načini istraživanja, provera i obrade podataka, stvaranja elemenata i segmenata baza podataka, načina formiranja ključnih reči i modela pretraživanja. Pojašnjen je i 2.0. karakter portala u segmentu „Moja kuća za pamćenje“ kao i modaliteti za intenzivniju inkluziju lokalnog stanovništva i njihov doprinos daljem razvoju baze.

Kroz diskusiju se pokazalo da je „Digitalizacija graditeljske baštine Zlatibora“ jedan složeniji i zahtevniji vid digitalizacije nasleđa od do sada rađenih modela koji se uglavnom kreću u zadatim okvirima: kada govorimo o muzejima to je uobičajeno zbirka, ili deo zbirke u kojem se veoma jasno mogu odrediti parametri kao i veoma precizno predviteti cena digitalizacije po jedinici mere (slika, fotografija, grafika, predmet), ili audio ili video materijala u vlasništvu institucije ili organizacije. Prilikom realizacije projekta „Kuća za pamćenje“ (oficijelni naziv projekta „Digitalizacije graditeljske baštine Zlatibora“ ti parametri nisu postojali, ili ih nije bilo moguće precizno predvideti unapred. U tom smislu ovo je predstavljalo pilot-fazu kroz koju su se iskristalisali mogući naredni koraci u cilju razvijanja bazične ideje: angažman arhitekti i projektanata, etnloga-antropologa, istoričara arhitekture, web-dizajnera, grafičkih dizajnera, umetnika, predstavnika crkvenih organizacija, ali i naučnika u različitim oblastima humanističkih i društvenih, ali i prirodnih nauka. Jer, jasno je, da se dalji rad može bazirati na proširenjima stečenih znanja, sprovođenju detaljnijih analiza i istraživanja, što će svakako uticati i na realno (stvarno postojanje) objekata i njihovu interpretaciju u kulturnom i turističkom smislu, ali i nedvosmisleno na pojavnost i sadržaj samog portala pamtimzlatibor.com.

Projekat realizovalio UG Zlatiborski krug u periodu 13. jun - 13. oktobar 2014.

Projekat Kuća za pamćenje - Digitalizacija graditeljske baštine Zlatibora podržan od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije

Kultura & tradicija Predavanje Edukacija Opština Beograd