Postrojenje za preradu otpadnih voda Zlatibor

11 Jul 2019  /  Izvor: Mirjana Ranković Luković, www.zlatiborpress.rs

1

Na Zlatiboru se privode kraju radovi na postrojenju za preradu otpadnih voda, a priprema se projektna dokumentacija za postrojenja za Čajetinu, Sirogojno i Mačkat. Izgradnjom ovih postrojenja, podzemne i druge vode na teritoriji opštine Čajetina bile bi zaštićene od zagađivanja, što ide u prilog težnji da se stvori jedno ekološki zdravije i lepše okruženje.

Pri kraju su radovi na građevinskim objektima postrojenja za preradu otpadnih voda na Zlatiboru koji bi trebalo da budu završeni do kraja septembra kako bi se montirala oprema, čime bi postrojenje bilo pušteno u rad. JKP „Vodovod Zlatibor“ Čajetina priprema ujedno i  projektnu dokumentaciju za izradu takvih postrojenja za Čajetinu, Sirogojno i Mačkat.

„Prema Studiju koju je radila Agencija „Niva“pre nekoliko godina, lokacija bi trebalo da bude na Sušici. Ta lokacija omogućava da se priključi celo Braneško Polje,  delovi Rosića, Rajevci, Lojanice, čak i deo Mačkata koji je u slivu  Sušice, moći će da se priključi na to postrojenje,“ kaže za Zlatiborpres Rade Jovanović, direktor JKP „Vodovod Zlatibor“ Čajetina. „Trenutno tražimo donatore. Verovatno će i država pomoći da se što pre urade  ta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Konkurisaćemo i kod slovenačke vlade, a u nekim pregovorima smo sa Vladom Švedske koja je izrazila zainteresovanost za projekte koji se tiču ekologije, a nema boljeg projekta za očuvanje životne sredine od ovih projekata kojima se mi bavimo“.

Da bi se zaštitile površinske i podzemne vode, „Vodovod Zlatibor“ će nastaviti i sa širenjem kanalizacione mreže ka Oku.

„To je plato gde se nalaze serpentinske stene na kojima su vode izuzetnog kvaliteta i moramo ih sačuvati. Jer, ako krene gradnja, a ne bude urađen kanalizacioni kolektor, onda će septičkim jamama koje će verovatno prelivati, biti ugržene podzemne vode.“

Na ovom mestu teren je takav da će morati da se uradi sistem za prepumpavanje , kako bi i ovaj deo Zlatibora bio uključen na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda , čime bi bila zaokružena priča o zaštiti nadzemnih i podzemnih voda u ovoj opštini.

 

Privreda & usluge Privredne aktivnosti Opština Čajetina, Zlatibor