Poslovi Zlatibor - IBC - Konkurs za namenu podrške za pokretanje sopstvenog poslovanja

1 Novembar 2021  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Inovacini biznis centar Zlatibor, raspisuje Konkurs za namenu podrške za pokretanje sopstvenog poslovanja.
Svi prateći obrasci dostupni su u elektronskom obliku na sajtu Opštine Čajetina www.cajetina.org.rs gde je oglas objavljen  27.10.2021. a za sve dodatne informacije možete se obratiti Centru, na broj telefona: 031/3100 322; 064/824-06-45 ili putem mejla: office@ibczlatibor.rs.

Rok za prijavu na konkurs je 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja na sajtu Opštine Čajetina www.cajetina.org.rs

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zaključno sa 10.11.2021. godine elektronskom poštom na adresu office@ibczlatibor.rs, ili lično na adresu: Inovancioni biznis centar Zlatibor d.o.o. Miladina Pećinara 2, 31 315 Zlatibor, sa naznakom “Prijava za start ap konkurs”.

 

Privreda & usluge Obaveštenja Posao Opština Čajetina, Zlatibor, Čajetina