Poseta predstavnika UNDP Opštini Čajetina

14 April 2014  /  Izvor: KSC Čajetina

1

Opštinu Čajetina su posetili predstavnici Programa za razvoj UN. Tema sastanka odnosila se na dosadašnju saradnju u skladu sa potpisanim projektnim dokumentom između opštine Čajetina i UNDP-ija (United Nations Development Programme) iz 2012. godine, kao i na sagledavanje mogućnosti za još intenzivniju saradnju u narednom periodu.

Tokom 2012. godine Program za razvoj UN je počeo da istražuje mogućnost za uspostavljanje novog mehanizma podrške koji bi odgovorio na postojeće razvojne potrebe u zemlji. Osnova za ovaj model poslovanja leži u uspostavljanju stvarnog i uzajamnog partnerstva u okviru kojeg UNDP pruža značajnu podršku kao i podršku u realizaciji različitih projekata, što omogućava predstavnicima lokalne vlasti da na efikasniji način realizuju prioritete u razvojnim strategijama.

Sastanku sa predstavnicima opštine Čajetina prisustvovala je stalna koordinatorka i predstavnica UNDP u Srbiji, Irena Vojačkova Solorano. Ona je istakla da ima dobru i dugotrajnu saradnju sa našom opštinom, kao i sa ostalim opštinama u regionu.

„Sa predsednikom smo razgovarali o nekim konkretnim projektima i aktivnostima u budućnosti. Još su neke administrativne procedure u toku, ali kada se one završe, rado ćemo se javno pojaviti i nastaviti našu saradnju sa predsednikom“, rekla je koordinatorka.

Čajetina je prva opština koja je sa UNDP 2012. godine potpisala ugovor na osnovu koga je realizovano nekoliko aktivnosti iz oblasti turizma i unapređenja lokalne infrastrukture koje su bile deo Godišnjeg plana rada u 2012/2013. godini, kao što su: izgradnja auto-kampa na Zlatiboru, uređenje šetališta pored jezera i ispod restorana „Zlatni bor“ u naseljenom mestu Zlatibor, uređenje prostora u centru Zlatibora (igrališta i parkova). Na ovakav način realizuju se aktivnosti koje su deo strategije Lokalnog ekonomskog razvoja opštine Čajetina.

„Jedan od značajnih projekata koje radimo sa UNDP jeste projekat izgradnje gondole, ali isto tako imamo i dosta manjih projekata uređenja i prostora, kao i nekih projekata koji se odnose na izradu planske dokumentacije, edukaciju, itd, koji zajedno čine da se unapredi kvalitet života naših građana“, kaže Bojana Božanić, pomoćnik predsednika Opštine.
Božanićeva dodaje da je zadovoljna saradnjom sa UNDP i ističe da opština Čajetina ima mnogo bolju saradnju sa organizacijama UN, EU i raznim nevladinim organizacijama, nego sa pojedinim ministarstvima koja, prema njenim rečima, nemaju dovoljno sluha za manje projekte u manjim lokalnim samoupravama, kao što je naša opština.

Privreda & usluge Privredne aktivnosti Opština Čajetina, Čajetina