Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Izrada plana održive urbane mobilnosti Čajetina Zlatibor

19 Jul 2021  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Sastanak Radne grupe za izradu plana održive urbane mobilnosti Čajetina održana je u četvrtak, 15. jula. Ova aktivnost je realizovana u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU", koji podržava Vlada Švedske i fokusirana je na izazove, a koje će se uz angažovanje svih zainteresovanih strana uspešno prevazići. 

„Zajedno sa Stalnom konferencijom gradova, Švedskom ambasadom i opštinom Čajetina radimo već mesecima na izradi Projekta urbane mobilnosti. Projekat podrazumeva postavljanje što više pešačkih i biciklističkih staza, što više dobre komunikacije koja će da omogući da svi ljudi koji žive na Zlatiboru i Čajetini, kao i naši gosti koji dolaze iz svih krajeva Srbije a i šire mogu bezbedno i lako da se kreću. Ove godine realizujemo sve naše planove u vezi izmene i dopune planova generalne regulacije 1. i 2. faze prostornog plana, i sve ovo šta smo danas radili i šta smo radili prethodnih meseci da uvrstimo u ove planove.

Kada usvojimo ove planove na Opštinskom veću i Skupštini tada krećemo sa sprovođenjem. Zahvaljujući tome da opština Čajetina u zadnjih nekoliko godina ima znatna sredstva u budžetu, ove godine čak izlazi na 3,5 milijardi dinara, moći ćemo da opredelimo sredstva da što bolje i kvalitetnije uradimo biciklističke i pešačke staze, da imamo što bolju komunikaciju, što bolje prelazne i podzemne nadzore. Imamo sve uslove da se što više koriste elektro automobili, da uradimo što više ovih stanica, kojih već imamo nekoliko na Zlatiboru. Jednostavno pričali smo danas o toj komunikaciji prilazima javnim institucijama, fokusirali smo se pre svega na školu i vrtiće gde imamo najveći problem.

Tu bi trebalo da napravimo dobar parking prostor, gde se može bezbedno stati i bezbedno ispratiti deca do škola i vrtića. To su teme o kojima smo danas raspravljali, pored nas prisustvovali su ljudi iz civilnog i iz javnog sektora, jedan širi krug ljudi koji nam je ukazao na probleme koje postoje u našoj opštini, a sve u cilju kako bi što bolje definisali i stavili ove planove na usvajanje u sledećoj godini i u narednoj godini što bolje sproveli,“ rekao je Miloje Rajović, zamenik predsednika opštine Čajetina.
 

Javni sektor Radionica Edukacija Opština Čajetina, Zlatibor