Podrška inkluzivnom obrazovanju u Užicu i Čajetini

22 Februar 2017  /  Izvor: UG Zlatiborski krug

U Čajetini je 21. februara, održan sastanak članova projektnog tima koji realizuje projekat Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život dece i mladih sa smetnjama u razvoju, u vezi sa nabavkom  opreme za Asistivne centre u Čajetini i Užicu. Sastanku su osim članova projektnog tima prisustvovali i stručni radnici Marija Novaković - psiholog, Marina Zečević - defektolog i učitelj Zoran Mitrašinović, sa kojima je sastavljen plan nabavke opreme.

Na sastanku je razmotren izveštaj o procesu dijagnostike, koji je uz pomoć specijalnih instrumenata, u Dnevnom boravku za decu sa smetnjama u razvoju u Čajetini i specijalnoj školi „Miodrag V. Matić“ u Užicu, sprovela  Ines Delcoto (Ines Delzotto), magistar edukacijske rehabilitacije. Takođe, uzeti su u obzir podaci Interresorne komisije o deci sa smetnjama u razvoju u opštini Čajetina koja uskoro ulaze u obrazovni sisitem i o pomagalima i uređajima koji su potrebni za specifične smetnje koje su kod te dece dijagnostifikovane.

U osnovnoj školi „Dimitrije Tucović“ u Čajetini i u specijalnoj školi „Miodrag V. Matić“ u Užicu, do kraja marta je predviđeno pokretanje i opremanje Asistivnih centara, obuka za decu, roditelje, nastavnike i volontere o korišćenju asistivne tehnologije i angažovanje stručnjaka za pomoć korisnicima. U ovim centrima će upotrebom asisitivne tehnologije korisnici lakše savladavati obrazovno-nastavne programe, i učiti se da lakše obavljaju svakodnevne životne zadatke. Sa korisnicima će raditi obučeni volonteri za koje je, na početku projekta, organizovan dvodnevni seminar o radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Na ovaj način se daje podrška obrazovnoj i socijalnoj inkluziji i vršnjačkoj edukaciji.

Projekat Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život dece i mladih sa smetnjama u razvoju je deo programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore, koji finansira Evropska unija.

U Srbiji, projekat pod sloganom Obrazovanje bez granica, realizuje Osnovna škola „Dimitrije Tucović“ u saradnji sa Udruženjem građana Zlatiborski krug iz Čajetine i Specijalnom školom „Miodrag V, Matić“ iz Užica. U Crnoj Gori, realizator projekta je „Dnevni centar za decu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja“, u saradnji sa Centrom za decu i mlade sa smetnjama iz Berana, Srednjom školom „Tanasije Pejatović“ iz Pljevalja i Udruženjem roditelja dece sa smetnjama „Zrak nade“.

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina, Čajetina