Podnošenje prijava za porez na imovinu do 31. marta

25 Mart 2014  /  Izvor: Kulturno sportski centar Čajetina

1

Rok za predaju poreskih prijava za porez na imovinu za pravna i fizička lica je 31. mart. Od ove godine, obrasci za prijavu - PPI 1 i PPI 2 su izmenjeni i mogu se naći na sajtu Poreske uprave - www.poreskauprava.gov.rs.

Za fizička lica, od ove godine, poreska obaveza utvrđivaće se na osnovu nekoliko kriterijuma, a jedan od njih je na osnovu skupštinske Odluke o zonama, koja je već usvojena. Novina je ta da više ne postoje kriterijumi za utvrđivanje poreza, što znači da je način i kvalitet gradnje nebitan, već će samo ulaziti u obzir korisna površina objekta, koja će se množiti sa cenom. Odluku o cenama doneće Opštinsko veće opštine Čajetina. Godišnja amortizacija je 1 posto, a za stambene objekte važi poreski kredit, do 20.000 dinara.

Kada je u pitanju otpis kamate, od ukupno 9.131 fizičkog lica, koje je bilo zaintresovano za otpis, samo 6.112 je u stanju mirovanja poreskog duga. Kada su u pitanju pravna lica, 72 je ispunilo uslov za to, dok 125 nije. Od 779 preduzetnika, samo 200 je ispunilo uslov za otpis kamate. Ukupan poreski dug, koji je na „čekanju“ iznosi 16.467.565,59 dinara.

Iz Lokalne poreske administracije apeluju na građane da svoje dospele poreske obaveze izmiruju na vreme, kako bi izbegli plaćanje kamate. Iako rešenja za porez na imovinu još uvek nisu gotova za ovu godinu, jer je to i zakonski neizvodljivo, porez se plaća prema rešenju iz prethodne godine, do donošenja novih rešenja.

Podsećanja radi, prva rata poreza bila je 15. februara, dok druga pristiže za plaćanje 15. maja. Treća je 15. avgusta, a četvrta 15 novembra.

Javni sektor Obaveštenja