Podeljeni paketi korisnicima usluge Pomoć u kući za stare

28 Novembar 2019  /  Izvor: UG Zlatiborski krug

Krajem oktobra, korisnicima usluge Pomoć u kući za stare opštine Čajetina, podeljeni su paketi sa prehrambenim namirnicama.

Pakete je obezbedio Crveni krst opštine Čajetina, a 23 paketa su podeljena najugroženijim korisnicima. Gerontodomaćice su u okviru svojih redovnih poseta korisnicima, predale i ovaj poklon Crvenog krsta.

Udruženje Zlatiborski krug, koje je pružalac ove usluge socijalne zaštite u Čajetini, ima dobru saradnju sa lokalnim Crvenim krstom, lokalnom samoupravom i svim ustanovama socijalne zaštite, kako bi se pripadnicima jedne od najugroženih društvenih grupa - starima, olakšali uslovi za život i obezbedila osnovna pomoć.

Osim kroz institucije, Zlatiborski krug već godinama pokreće humanitare akcije za pomoć starima, koje obuhvataju prikupljanje odeće i obuće, hrane, tehničkih uređaja i kućnih aparata, kao i nameštaja za najugroženije. U te akcije se redovno uključuju stanovnci opštine Čajetina i gosti Zlatibora, pokazujući solidarnost i dobru volju da se pomogne starijim komšijama, koji najčešće žive sami, a ne mogu da u potpunosti brinu o sebi.

Opština Čajetina, finansiranjem usluga socijalne zaštite namenjenih pripadnicima ranjivih društvenih grupa, u saradnji sa drugim institucijama i organizacijama, pokazuje istinsku brigu o zajednici i svim njenim članovima.

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina