Peta konferencija studenata poljoprivrede KONSPO 2016

14 April 2016  /  Izvor: KONSPO
Datum: -

1

Studentski parlament Poljoprivrednog fakulteta ima čast da organizuje, petu po redu, konferenciju pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije sa temom „Preduzetništvo i inovacije u poljoprivredi Srbije“ od 14.04-17.04.2016. godine (Studentsko odmaralište „Ratko Mitrović“) kao skup od posebnog značaja za studentsku populaciju, konferencija bi okupila 400 studenata poljoprivrednih fakulteta i poljoprivrednih visokih škola.

Opšti cilj projekta je podizanje nivoa svesti o značaju i potencijalu poljoprivrede u Srbiji, kao i podsticaj mladih da započnu sopstveni biznis u ovom perspektivnom privrednom sektoru. Materijalizovanje ideja mladih ljudi, odnosno započinjanje biznisa uz pomoć učesnika i prijatelja projekta predstavlja viziju projekta za ovu godinu. Ovo je peta godina kako se projekat realizuje, s tim što ove godine želimo da povećamo njegov uticaj, predstavimo prakse u kompanijama i proširimo ciljnu grupu učesnika konferencije. Projekat će omogućiti direktnu komunikaciju studenata i predstavnika kompanija iz oblasti modernog poljoprivrednog poslovanja.

Konferencija će se održati od 14. do 17. aprila 2016. godine na Zlatiboru, Studentsko odmaralište «Ratko Mitrović». Tokom prvog i drugog dana studenti će kroz predavanja i radionice koje će držati stručnjaci iz poljoprivrednog sektora Srbije saznati o aktuelnostima, mogućnostima i inovacijama u poljoprivrednom poslovanju. Treći dan konferencije  rezervisan je za Sajam kompanija – događaj tokom koga će studenti moći da stupe u kontakt sa predstavnicima kompanija i steknu uvid u mogućnosti obavljanja prakse u kompanijama – partnerima našeg projekta.

Privreda & usluge Seminar Edukacija Opština Čajetina, Zlatibor