Otvaranje vrtića "Neven" u Šljivovici

26 Jun 2014  /  Izvor: Opština Čajetina

U okviru obeležavanja Dana opštine Čajetina, Predškolska ustanova „Radost“ Čajetina, otvara  još jedno izdvojeno odeljenje, "Neven“ u Šljivovici.

Opština Čajetina je u proteklom periodu kontinuirano ulagala značajna sredstva, u rano obrazovanje, kroz širenje mreže Predškolske ustanove, fizičke i ljudske kapacitete, kvalitet i raznovrsnost programa i usluga. Sa idejom da se sačuvaju sela i rano obrazovanje učini dostupnim deci iz razvojno nepovoljnih sredina, intenzivno je rađeno na obezbeđenju institucionalnog vida obrazovanja, pa tako na teritoriji opštine Čajetina, pored novootvorenog prostora u Šljivovici, imamo tri adaptirana prostora u seoskim mesnim zajednicama, u Krivoj Reci, Sirogojnu i Mačkatu.

Prema rečima direktorke vrtića, Jelene Mitrašinović Brašanac, ulaganja u nove prostorne i ljudske kapacitete, kao i podizanje kvaliteta sadržaja vaspitno-obrazovnog procesa, rezultirala su značajnim porastom broja dece obuhvaćene predškolskim programima. U odnosu na period od pre pet godina, kada je obuhvat dece uzrasta od 3 do 5,5 god. bio 55,65% , sada je 88,25%, dok je nacionalni  nivo znatno niži, oko 47% o. U seoskim sredinama taj odnos je 29% na nacionalnom nivou, prema 63,35% u našoj Opštini.

Važno je istaći, kaže direktorka PU „Radost“ Čajetina, otvaranje izdvojenog odeljenja u Mačkatu gde se beleži veliki broj korisnika usluga, kako sa teritorije naše Opštine, tako i sa rubnog područja grada Užica.

Ideja nam je da u bliskoj perspektivi, kroz specijalizovane programe koji imaju za cilj povećanje broja dece uključene u predškolske programe, organizujemo i uključivanje dece i iz drugih seoskih mesnih zajednica. Izvesno je da će, budući da beleži optimalan broj dece, šire područje Jablanice biti prvo zastupljeno u aktivnostima koje bi podrazumevale organizovan prevoz dece u vrtić na Zlatiboru, nekoliko puta tokom radne nedelje, ističe direktorka Predškolske ustanove.

Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina, Šljivovica