Opština Čajetina raspisala javne pozive za stručnu praksu, samozapšljavanje i javni konkurs za sprovođenje javnih radova u 2014. godini

6 Oktobar 2014  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Opština Čajetina u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje - Filijala Užice, raspisala je Javni poziv za realizaciju Programa stručna praksa u 2014. godini, Javni poziv za samozapošljavanje u 2014. godini, kao i Javni poziv za sprovođenje javnog rada u 2014. godini na teritoriji opštine Čajetina.

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi  sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:
- do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,
- do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,
- do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita.

Subvencija  za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenim licima koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Užice/ispostava Čajetina i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleno lice koje ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih lica, osnivanjem radnje ili privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može da ostvari nezaposleni:

- za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja i drugim oblastima u skladu sa spiskom delatnosti objavljenim na sajtu NSZ
- za obavljanje poslova/delatnosti, za koju je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili držanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne  može da obavlja;
- za osnivanje udruženja građana;
- koji je ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
- koji je koristio subvenciju za samozapošljavanje po javnom pozivu
Nacionalne službe u toku prethodne 3 godine, računajući od dana odobravanja sredstava.

U  toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za odobravanje subvencije.

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za  zapošljavanje (u daljem tekstu:
Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac - izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Opština Čajetina na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Poslodavac - izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala Užice, krajem septembara ove godine, učešće u ukupnoj nezaposlenosti na teritoriji opštine Čajetina je 6,4%, što je 858 lica, dok se u istom periodu na teritoriji naše Opštine zaposlilo 239 lica.

Detaljne informacija u vezi sa raspisanim pozivima, kao i obrasce za prijavu možete preuzeti ovde.

Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina