Opština Čajetina počinje sa primarnom selekcijom otpada

9 Septembar 2014  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Opština Čajetina u saradnji sa gradom Užicem sprovodi projekat "Otpad nije smeće“ koji se finansira sredstvima Evropske unije. Ovim projektom se uspostavlja sistem primarne selekcije otpada na teritoriji opštine Čajetina.

Nabavljeno je 85 kontejnera koji će biti raspoređeni na Zlatiboru i u Čajetini u koje će građani odlagati selektovan otpad. Na ovaj način su stvoreni tehnički preduslovi za uspostavljanje primarne selekcije otpada. Uspeh ovog projekta, najpre zavisi od motivisanosti i učešća građana u ovoj akciji, s tim u vezi, pozivamo građane da pomognu sprovođenje ove akcije tako što će saslušati volontere koji će se već tokom septembra pojaviti pred njihovim vratima i tom prilikom  ih upoznati sa primarnom selekcijom otpada i podeliti im plastične kese i propagandni materijal.

Tokom prethodnih nekoliko dana, od strane Udruženja nastavnika iz Užica "Opstanak“, sprovedena je obuka volontera koji će vršiti edukaciju stanovništva u okviru ovog projekta. Udruženje "Opstanak“ je izabralo predavače iz opštine Čajetina koji su sproveli  obuku, a to su profesorke biologije Zorica Milosavljević, Danijela Mijajlović i Snežana Dučić.

Za četiri dana koliko je trajala obuka edukovani su volonteri, srednjoškolci i budući studenti, koji imaju zadatak da za 6 dana stanovništvu Zlatibora i Čajetine, u 1.800 domaćinstava, podele 57.500 džakova, sa uputstvima kako se vrši primarna selekcija otpada.

Čajetina će od ove godine početi sa primarnom selekcijom otpada. Nadamo se da će stanovništvo pozitivno reagovati na ovu akciju i naučiti da se u džakove koje dobiju, odvaja samo suva frakcija koja se odlaže u zelene kontejnere, dok će se ostatak otpada odlagati u postojeće kontejnere. Važno je da građani nauče na koji se način selektuje otpad, kao i da steknu naviku da vrše selekciju  otpada, rekla je mr Zorica Milosavljević, jedan od predavača.

Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina, Zlatibor, Čajetina