Održana promocija projekta "Zlatibor bez barijera"

28 Jun 2014  /  Izvor: TO Zlatibor

1

Danas je u prostorijama TO "Zlatibor" predstavljen projekat „Zlatibor bez barijera“ koji je doniralo Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i opština Čajetina kao partner na ovom projektu.

Ovaj projekat je predstavljen ispred Udruženja  građana "Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina" sa Zlatibora, čiji je predsednik Aleksandar Radišić koji je ovom prilikom upoznao prisutne o aktivnostima koje će se sprovoditi. Projekat  je usmeren ka poboljšanju položaja lica sa invaliditetom i „osetljivih“ društvenih grupa (osobe smanjene pokretljivosti, trudnice i majke sa decom u kolicima, starije osobe...) putem planiranja i uređenja pristupnih površina objekata za javno korišćenje. Projektom je predviđeno poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja odnosno uklanjanje arhitektonskih barijera.
 
Projektom „Zlatibor bez barijera“ obuhvaćena su tri javna objekta od značaja za naselja Zlatibor i Čajetina:
- Dom zdravlja za naseljeno mesto Zlatibor
- objekat apoteke u naseljenom mestu Čajetina
- objekat pošte u naseljenom mestu Zlatibor
 
Projektom su obuhvaćeni objekti koji su od značaja kako za lokalno stanovništvo tako i za brojne posetioce koje Zlatibor i Čajetina kao značajni turistički centri imaju u velikom broju tokom cele godine, a posebno u periodu zimske i letnje sezone. Samim tim je potreba za nesmetan pristup ovakvim objektima od izuzetnog značaja.
 
Projektom je obuhvaćeno odvijanje više grupa aktivnosti, tako da projekat podrazumeva nekoliko faza (od planiranja do realizacije):
 
- Informisanje šire javnosti i podizanje svesti o problemu pristupačnosti kroz održavanje tribina i prezentacije u lokalnim medijima, kao i kroz štampane publikacija koje se odnose na preuređenje i preoblikovanje pristupnih staza i površina i postavljanje rampi na prilazima i ulazima u objekte koji su od javnog značaja.
 
- Priprema tehničke dokumentacije koja je neophodna radi dobijanja potrebnih odobrenja/saglasnosti od strane nadležnih institucija, na osnovu kojih bi se kasnije omogućilo postavljanje rampi.
 
- Realizacija projektnih aktivnosti u vidu konkretnog delovanja u prostoru, odnosno putem nabavke, izrade i postavljanja predmetnih rampi na konkretnim lokacijama radi ostvarivanja nesmetanog pristupa objektima od strane svih korisnika.

Javni sektor Promocija Opština Čajetina, Zlatibor