Održan kongres o štitastoj žlezdi "Čigota 2014"

2 Jun 2014  /  Izvor: KSC Čajetina

1

3. Srpski kongres o štitastoj žlezdi koji je otvoren prošlog četvrtka 29. maja u SB „Čigota“ i traje do 1. juna, Organizovalo je Srpsko tiroidno društvo, a kongres je otvoren plenarnim predavanjem o dijabetesu i tiroidnoj funkciji.

Prvog dana ovog skupa bio je posvećen ultrazvučnoj dijagnostici, a neke od tema, kao što su: nacionalni vodič dobre kliničke prakse za postupak sa tiroidnim nodusima, tiroidna žlezda i reproduktivno zdravlje i potomstvo, hirurško lečenje tiroidnih bolesti… bile su veoma interesantne za naše stručnjake iz SB „Čigota“.

Kongres o štitastoj žlezdi okupio je ovoga puta oko 250 učesnika, među kojima i goste iz Rusije.

Novina u ovoj oblasti je pojava novih vodiča za diferentni i tiroidni karcinom i tiroidne noduse. U Srbiji, kako kažu stručnjaci, ima dovoljno joda u našoj ishrani, što je veoma značajno za dobro zdravlje populacije i preventivu protiv obolevanja štitaste žlezde. Međutim evidentan je porast broja obolelih od ove bolesti, za šta je odgovoran i nasledni faktor. U svemu ovome veliku ulogu ima upravo poboljšanje zdravstvene službe, samim tim i bolje prepoznavanje ove bolesti.

Srbija ravnopravno stoji sa Evropom i svetom u dijagnostikovanju, praćenju i lečenju bolesti štitaste žlezde, možda upravo zahvaljujući činjenici da za njeno rano otkruvanje nisu potrebni skupi aparati, poput skenera i magnetne rezonace, već je dovoljan pregled, ultra zvuk, kao i dobra laboratorijska oprema.

Operativno lečenje je kod nas još uvek prihvatljivo za razliku od bogatih zemalja gde je ekstremno skupo. U oblasti dijagnostike i lečenja štitaste žlezde veoma važnu ulogu ima i SB „Čigota“ koja ove godine slavi pedest godina svoga rada. „Ovo je jedina ovakva ustanova u svetu koja za sobom ima evidentne rezultate, a pred sobom jasne ciljeve“, rekao je prof. dr Božo Trbojević.

Privreda & usluge Seminar Lečenje Opština Čajetina, Zlatibor