Obeležen završetak projekta "U ime starih"

7 April 2014

Udruženje građana Zlatiborski krug, u petak 4. aprila, obeležilo je završetak jednogodišnjeg projekta U ime starih, organizovanjem svečanosti na kojoj su dodeljene nagrade mladim volonterima - učesnicima u projektu i zahvalnice predstavnicima lokalnih institucija koje su pružale podršku u realizaciji projektnih aktivnosti.

Jagoda Jeremić, koordinator volontera, predstavila je rezultate projekta i uz prezentaciju sa fotografijama načinjenim prilikom poseta korisnicima projekta, podsetila je prisutne na sve aktivnosti koje su u proteklih dvanaest meseci realizovane.

Pre godinu dana, Društvo za razvoj kreativnosti iz Aleksinca, Udruženje samohranih majki iz Niša i udruženje Zlatiborski krug iz Čajetine, uz podršku ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, započeli su realizaciju ovog projekta čiji su ciljevi povećanje socijalne uključenosti starih lica, poboljšanje njihovog položaja i njihovo osnaživanje u Zlatiborskom i Nišavskom okrugu, razvijanjem usluga socijalne zaštite i uvođenjem novih vidova podrške.

U Čajetini, cilj projekta je bio jačanje volonterskog socijalnog servisa za pomoć starima u zlatiborskim selima, a predviđeno je obavljanje osnovnih medicinskih provera i pomaganje u kućnim poslovima. Projektom je obuhvaćeno sedam sela: Trnava, Alin potok, Gostilje, Vladaje, Golovo, Rudine i Dobroselica. U dogovoru sa predsednicima mesnih zajednica, članovi projektnog tima su izdvojili staračka domaćinstva koja nisu obuhvaćena uslugom pomoći u kući i odabrali 45 korisnika. Ove starce su obilazili timovi sastavljeni od medicinske sestre, vozača i mladih volontera. Tokom projekta, broj korisnika je sveden na 30, a 12 volontera im je pružalo podršku u obavljanju kućnih poslova, poljskih radova, pripremi ogreva i svakodnevnih obaveza. U saradnji sa Udruženjem penzionera Čajetine, u više navrata su organizovane veće akcije pomoći staračkim domaćinstvima u pripremi ogreva za zimu, prikupljanju letine, voća i slično.

Na početku projekta, realizovana je obuka, kroz trodnevni seminar, za mlade volontere iz Čajetine, Niša i Aleksinca, a za članove projektnih timova je organizovano predavanje o volonterskom menadžmentu.

U cilju većeg uključivanja starijih osoba u društveni život lokalne zajednice i razvijanja međugeneracijske saradnje, organizovani su edukativni i kulturno-umetnički programi u 4 seoske mesne zajednice. U organizaciji i realizaciji predavanja o očuvanju zdravlja i umetničkog programa, učestvovali su mladi volonteri i penzioneri iz Čajetine.

Početkom marta je održana konferencija u Soko Banji, gde su sve tri organizacije - učesnice projekta predstavile svoje rezultate, i istaknuta je važnost intersektorske saradnje i izgradnje lokalnih i regionalnih mreža pružalaca usluga socijalne zaštite za stara lica.

Na konferenciji je predstavljen vodič za socijalnu zaštitu starih, „U ime starih“, koji sadrži informacije o potrebama i pravima starih osoba,  načinima zaštite tih  prava, zakonodavnom okviru u Srbiji i međunarodnim zakonima, uslugama socijalne zaštite za stare i načinima za podsticanje integracije starih u društvo.

Članovi projektnog tima iz Čajetine su na završnoj svečanosti uručili nagrade volonterima koji su učestvovali u projektu i zahvalnice Udruženju penzionera Čajetine i TV Čajetina za pomoć u realizaciji projekta. Zorica Milosavljević,  predsednica Zlatiborskog kruga, izrazila je nadu da će ovaj projekat poslužiti kao primer za razvijanje novih usluga u lokalnoj zajednici i regionalne saradnje u oblasti socijalne zaštite starih lica.

Prezentacija projekta se može naći na adresi: http://www.slideshare.net/ZlatiborskiKrug

Vesna Belčević, PR
UG Zlatiborski krug
Slobodana Penezića 31, Čajetina
Phone: +381 63 85 79 935
E-mail: zkrug@open.telekom.rs

Promocija Opština Čajetina, Čajetina