Nekretnine Zlatibor - Dva susedna građevinska placa na prodaju - Zlatibor

27 Septembar 2022

1

Prodaja placeva - Dve susedne građevinske parcele nalaze se na uglu Rujanske i ulice Bregovi (sa adresama Bregovi 2 i Bregovi 4).
Sa jedne strane (prva parcela) izlaze na glavnu-Rujansku ulicu, sa druge strane (obe parcele) na ulicu Bregovi. 

Vrsta zemljišta: gradsko građevinsko zemljište
Broj katastarskih parcela: 4578/89, 4578/90 KO Čajetina, naseljeno mesto Zlatibor
Površina: 967 m2 i 694 m2, ukupno: 1.661 m2

Uslovi gradnje: za parcelu 4578/89 koeficijent gradnje 1.54, za parcelu 4578/90 koeficijent gradnje 1.43. Spajanjem parcela, dolazi do proporcionalnog povećanja- udelom u provršini: za prvu 967*1.69, za drugu 694*1.57. Dozvoljena izgrađenost na spojenoj površini 7 nadzemnih etaža.

Uslovi prodaje: zajedno obe parcele

Kontakt: Nikola 064 611 34 87 (+Viber)
              Jagoda 064 17 444 98 (+ Viber, WhatsApp)

Privreda & usluge Promocija Promocije Opština Čajetina, Zlatibor