Naučno-obrazovni kamp Hilandara na Zlatiboru

13 Maj 2019  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Visokoprepodobni arhimandrit Metodije iguman manastira Hilandar, boravio je u poseti opštini Čajetina. Cilj posete odnosio se na nameru Hilandara da u saradnji i uz podršku opštine Čajetina bude izgrađen kompleks, najpre sa namerom za realizaciju naučno-obrazovnih kampova, a zatim da preraste u obrazovnu ustanovu u okviru sistema srednjoškolskog obrazovanja Republike Srbije. Ideja je da se izgradi objekat za obrazovanje sa internatom za smeštaj učenika i terenima za sport i rekreaciju.

Visokoprepodobni arhimandrit Metodije izrazio je zahvalnost opštini Čajetina na podršci koju pruža, kako obnovi manastira, tako i drugim aktivnostima u kojima Hilandar i opština Čajetina zajedno učestvuju.

Opština je za pomenuti obrazovno-naučni centar opredelila parcelu od oko 70 hektara kako je i predviđeno Planom generalne regulacije naseljenog mesta Čajetina sa naseljenim mestom Zlatibor II faza, koja će se dalje razraditi Planom detaljne regulacije. Lokacija sa ovom namenom predviđena je Prostornim planom područja posebne namene Parka prirode Zlatibor koji je u izradi.

Predsednik Skupštine opštine Čajetina Miloje Rajović u svom obraćanju starešini manastira Hilandar arhimandritu Metodiju, istakao je da je izgradnja ovakvog jednog kompleksa od velikog značaja za buduće generacije, posebno imajući u vidu sve brži način života uz upotrebu novih tehnologija, te da se đaci danas manje druže. Ovo je sigurno put da mladi zdravije žive, vrate se tradicionalnim vrednostima, boravku u prirodi, a internatski sistem organizacije boravka učenika, omogućiće im da se brže osamostale.

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina, Zlatibor