Nastavlja se izgradnja gondole na Zlatiboru

26 Septembar 2018  /  Izvor: Gold gondola Zlatibor

1

Predstavnici Opštine Čajetina, koja investira izgradnju Gold gondole Zlatibor, izvođača radova i nadzornih organa dogovorili su se o nastavku radova na četvrtoj fazi ovog kapitalnog objekta - izgradnji stubova od početne stanice do međustanice, za šta je dobijena dozvola.

Na sastanku održanom u prostorijama Opštne Čajtina dogovoreno je da se pripremi dokumentacija koja je potrebna za prijavu radova kako bi se što pre počelo sa gradnjom i ova faza završila do kraja ove građevinske sezone. Izvođači radova u najkraćem roku dostaviće dinamički plan rada. Partneri iz Francuske kompanije “Poma” nadziraće radove na ugradnji ankera i uskoro će biti na Zlatiboru, a gradnja gondole nastaviće se po najvišim svetskim standardima.

Kako bi se osigurala bezbednost radnika, plan preventivnih mera dopunjen je merama sigurnosti na radu na visini, o čemu se vodi računa.  

Razgovaralo se i o rokovima dobijanja građevinskih dozvola za druge dve faze. Potvrđeno je da rešeni imovinsko-pravni odnosi i kompletna tehnička dokumentacija nisu garant za dozvole. Najveće prepreke stvaraju procedure u Relubličkom geodetskom zavodu, Upravnom sudu i sluzbama pojedinih ministarstava.

"Naš cilj je da sa početkom nove građevinske sezone sledeće godine krenemo sa gradnjom i ove dve faze i  da do leta završimo kompletnu gondolu”, kaže Bojana Božanić, direktor  JP ,,Gold gondola Zlatibor”.

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina, Zlatibor