Naredba Štaba za vanredne situacije opštine Čajetina

16 Mart 2020  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Republika Srbija, Opština Čajetina, Opštinski štab za vanredne situacije, Broj: 82-1/2020
Dana: 16.03.2020. godine, Čajetina


U skladu sa Odlukom o uvođenju vanrednog stanja Predsednika Republike Srbije i mera Vlade Republike Srbije donetih na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja, Štab za vanredne situacije opštine Čajetina, na sednici održanoj 16. marta 2020.godine u 11,00 časova, doneo je sledeću                                         

N A R E D B U
 
                                                          
1. O prekidu rada Predškolske ustanove ''Radost'', svih Osnovnih škola i Srednje škole na teritoriji opštine Čajetina;

2. Za skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata (restorani, kafići, barovi i ostalo) i trgovinskih radnji od 08,00 do 20,00 časova. U ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je prisustvo najviše 50 lica;

3. O prekidu rada Sportskih hala, teretana i svih drugih sportskih objekata u Čajetini i u naseljenom mestu Zlatibor;  

4. O organizaciji rada načelniku Opštinske uprave u skladu sa novonastalom situacijom;

5. Opredeljuju se dežurni telefoni za pozive građana i to:
- Naseljeno mesto Čajetina - Dom zdravlja na tel. 031/3831-224 i 031/3831-916
- Naseljeno mesto Zlatibor - Ambulanta Zlatibor na tel. 031/841-279
- Epidemiolog Užice na tel. 064/8577-507 i 060/8577-519

Za sva lica koja su bila u inostranstvu, a koja imaju tegobe (povišena temperatura, kašalj, kijavica) obavezno javljanje na gore navedene telefone.
          
Sve ostale informacije vezane za proglašeno vanredno stanje mogu se dobiti na telefon Turističke organizacije Zlatibor broj 031/845-103 u vremenu od 08,00 do 20,00 časova.  

6. Pojačan nadzor inspekcijskih službi, nad svim objektima zatvorenog tipa i kontrola poštovanja radnog vremena u skladu sa ovom naredbom, kao i pojačan nadzor nad držanjem domaćih životinja (konja, goveda, pasa i dr.) a sve u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja i odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Čajetina;

7.  Angažovati poverenike civilne zaštite u Mesnim zajednicama opštine Čajetina oko pružanja pomoći staračkim i samačkim domaćinstvima u dopremanju hrane i lekova;

8.  Obaveštavaju se građani da prate informacije preko dostupnih sredstava informisanja;

9.  Informacije bitne za građane opštine Čajetina davaće predsednik opštine Čajetina lično ili lice koje on ovlasti.   

Komandant opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Čajetina,
predsednik opštine Milan Stamatović

Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina