Nacrt zakona o ugostiteljstvu

27 Jun 2018  /  Izvor: Zlatibor.tv

1

U prostorijama Privredne komore Srbije u utorak 19. juna organizovan je okrugli sto na temu Nacrt zakona o ugostiteljstvu. Predstavnici ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija su još krajem 2017. godine najavili izmene u zakonodavstvu a ovih dana su javnosti predstavljena dva zakonska predloga. Umesto dosadašnjeg zakona o turizmu sada su planirana dva nova zakona, tako da je predložen novi zakon o turizmu gde se reguliše oblast turističkih organizacija i okvir turističkog sistema, dok je za ugostiteljske delatnosti pripremljen novi zakon.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Miroslav Knežević, Renata Pindžo, Vera Božić Trefalt i Vera Rovčanin - Orlović.

Predlog Zakona donosi brojne novine u celom sektoru ugostiteljstva.

Najznačajnija je digitalizacija celog procesa vođenja turističke administracije koji će se sada voditi putem centralnog elektronskog registra. Na ovaj način se planira formiranje jedinstvene baze podataka o gostima, uplaćenoj boravišnoj taksi i plaćenim porezima. Pored digitalizacije najviše novina je u domenu izdavanja smeštaja u popularnoj domaćoj radinosti. Nacrtom je predviđeno da izdavaoci mogu smeštaj da izdaju sada bez posrednika, što su izdavaoci dugo tražili. Takođe zakonom je predviđeno i da se boravišna taksa za domaću radinost određuje i naplaćuje paušalno, a u saradnji sa Ministarstvom finansija izdavaoci će biti i oporezovani. Broj ležaja u domaćoj radinosti je ostao isti, dakle 30 ležaja, ali je uvedena odredba kojom se samo seoskim turističkim domaćinstvima dozvoljava priprema hrane. Među izmenama je planirano i da komisija vrši terensku proveru ispunjenosti uslova kategorizacije a u rešenju će biti upisivan i broj ležaja kao i struktura.

Zakonom su regulisane neke od usluga kao što je transfer gostiju, pitanje osiguranja turista, date su preciznije definicije svih termina koji se tiču ugostiteljstva. Kada su u pitanju registri, u centralnoj bazi će se naći podaci kako iz registra Ministartstva, tako i registri koje će voditi lokalne samouprave. Među izmenama su pravila vezana za registraciju garni i apart hotela, gde novi zakon dozvoljava da se kategorizaciju delova ovih objekata. Takođe je predviđeno da je za izdavanje potrebna saglasnost suvlasnika overena kod notara u slučaju kada postoji zajedničko vlasništvo.

Predstavnici Ministarstva su istakli da je jedan od ciljeva ovog zakona borba protiv sive ekonomije i da će se uvođenjem paušalnog sistema oporezivanja zajedno sa centralnim informacionim sistemom povećati broj onih koji se legalno bave turističkom delatnošću.

Kada je u pitanju kaznena politika za fizička lica kazne će biti od 10.000 dinara ukoliko izdavalac na objektu ne istakne ime i prezime do 150.000 dinara ukoliko izdaje na crno. Turistički inspektori zakonom dobijaju pravo da vrše tzv. provokativnu kupovinu i da vrše kontrolu svih izdavalaca, koji izdaju svoje objekte na kraće od 30 dana bez obzira da li su registrovani ili ne. Takođe, izdavaoci će prema nacrtu biti i predmet kontrole poreskih inspektora, dok će lokalni turistički inspektori biti zaduženi za kontrolu naplate boravišne takse.

U diskusiju su učestvovali Georgi Genev iz Horesa, Davor Kovačević iz Udruženja ugostitelja Novog Sada, Jovan Vukotić, Samir Aslani… Najviše je bilo reči o problemima sa kojima se suočava turistička privreda, krutim propisima u oblasti poreskih propisa, nedostatku radne snage, nelojalnoj konkurenciji. Profesor Georgi Genev, iz asocijacije Hores je podržao zakon, ističući da je domaća radinost postala nelojalna konkurencija hotelima i da bi trebalo da se više radi na obrazovanju kadrova. On je rekao da bi trebalo ostvariti bolju kontrolu kako naplate boravišne takse, tako i njeno trošenje. Kada su u pitanju restorani govorilo se o problemima sa tzv. “kućnim restoranima”, regulisanjem statusa bakšiša i kontrole materijalnog poslovanja (ispunjavanja normativa).

Pitanje koliko će iznositi paušalna boravišna taksa i porez i kako će ona biti određivana je ostalo bez preciznog odgovora, ali su pominjana iskustva iz Hrvatske koja je nakon usvajanja ovakvih pravila drastično povećala broj privatnih izdavalaca, kojih sada ima više od 70.000.

Što se tiče primedbi koje su upućene Nacrtu, izdavaoci su mogli u pismenoj formi da ih upute Ministarstvu i tu su se našli predlozi da se rešenje o kategorizaciji ne menja ukoliko se menja lice koje izdaje jer ne kategoriše se ugostitelj već objekat. Tražena su i preciznija pravila kada je u pitanju izdavanje računa i da cena usluga ne mogu biti veće od istaknutih, a da se u slučaju kada se gostu naplati manji iznos ima smatrati da je smeštaj izdat uz popust. Takođe je traženo i da se omogući izdavanje računa ne samo fizičkim već i pravnim licima. Izdavaoci su imali i primedbu na širok raspon kazni i kako bi trebalo prekršaje sortirati u dve ili više grupa. Poslata je i primedba na odredbu zakona kojom se izdavalac kažnjava ukoliko nema stalnu internet vezu što po mišljenju izdavalaca inspektorima ostavlja prostor za samovolju.

Ministarstvo se dosta potrudilo u ovom slučaju, ali bi bilo bolje da su okrugli stolovi na ovu temu bili organizovani i u vodećim turističkim centrima kao što su Zlatibor, Vrnjačka banja, Sokobanja gde bi znatno više zainteresovanih uzelo učešće. Nacrt zakona se može preuzeti na internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Javni sektor Obaveštenja