Modernizacija i proširenje telekomunikacionih kapaciteta na teritoriji opštine Čajetina

14 Maj 2014  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Prepoznajući dinamičan razvoj opštine Čajetina kao turističke, privredne i kulturne destinacije, Telekom Srbija a.d. je u poslednje četiri godine investirao značajna sredstva u modernizaciju i proširenje telekomunikacionih kapaciteta u cilju ukidanja dvojničkih priključaka i pružanja korisnicima savremenih širokopojasnih usluga i servisa (brzi Internet, IpTV, HDTV-televizija visoke rezolucije).

U tu svrhu realizovani su kapaciteti: digitalna centrala u Sirogojnu sa novim optičkim kablom (zamenjena postojeća), digitalna centrala u Šljivovici sa novim optičkim kablom (zamenjena postojeća), nova digitalna centrala na Palisadu (Zlatibor) sa optičkim kablom, nova digitalna centrala u Smiljanskim zakosima (Zlatibor) sa optičkim kablom, proširenje centrale Čajetina za internet i IpTV.

Montažom ovih telefonskih centrala najnovije generacije izvršena je zamena, odnosno ukidanje oko 400 dvojnika, a korisnicima su omogućene savremene usluge Interneta, IpTV, HDTV (televizija visoke rezolucije).

U naseljenim mestima Mačkat, Rožanstvo, Gostilje, Ljubiš, Bela Reka, Dobroselica i Jablanica modernizovane su postojeće digitalne centrale montažom opreme za pružanje usluga interneta i televizije, dovoljnog kapaciteta da zadovolje potrebe korisnika na ovim područjima.

Tokom 2014. godine planirana je realizacija radova na novim digitalnim telefonskim centralama i optičkim kablovima na lokacijama:
- Kamalj (za naselje Kamalj i Farma),
- Obudojevica 1, centrala sa 64 priključka, internet i IpTV,
- Obudojevica 2, centrala za internet i IpTV,
- naselja Karaula i Zova sa 6 novih centrala i oko 2 km optičkih kablova,
- centrala za naselje Gajevi (72 priključka, internet i IpTV) sa oko 2 km optičkog kabla,
- optički kabl za naselje Potoci oko 1 km,
- Gornji Branešci, centrala za internet i IpTV,
- Gornji Ljubiš, centrala za internet i IpTV,
- Ribnica, centrala sa 72 priključka, internet i IpTV,

Za narednu godinu predviđena je montaža nove telekomunikacione opreme i optičkih kablova na lokacijama:
- Vodice, centrala za internet i IpTV,
- Potoci i Čolovića brdo, centrale za internet i IpTV,
- Zova, centrala sa 64 priključka, internet i IpTV (Jevremovići i naselje prema Oku),
- Ćeten (Čajetina), centrala sa 64 priključka, internet i IpTV,
- Jevremovići (Čajetina), centrala za internet i IpTV,
- Sušica, centrala za internet i IpTV (naselje Mušvete i deo Donji Branešci),
- Mačkat, zamena postojeće centrale,
- Kriva Reka, centrala sa 64 priključka, internet i IpTV,
- optički kabl Mačkat-Rožanstvo-Sirogojno.

Cilj ovih investicija je da se ukinu/zamene dvojnički priključci i korisnicima omoguće savremene širokopojasne usluge na području cele Opštine sa posebnim akcentom na seoska područja.

Izgrađena i planirana mreža optičkih kablova omogućiće pružanje ovih usluga na savremen način (triple pley servis) skraćivanjem dužine bakarnih kablova što je više moguće sa težnjom da ih postepeno zameni u celosti (pristup optikom „do kuće“). Triple pley servis obuhvata višestruke govorne kanale preko internet protokola sa velikim bitskim protokom (do 100 Mb/s) po korisniku, prenos video zapisa (IpTV, HDTV-televizija visoke rezolucije), interaktivne igre, e-učenje, e-uprava i sl.

Broj novih servisa i aplikacija se svakodnevno uvećava pa Telekom Srbija a.d. čini napore da korisnicima pruži što kvalitetnije usluge.

Realizaciju ovih investicionih ulaganja omogućilo je veliko razumevanje i pomoć rukovodstva Opštine i efikasno postupanje opštinskih organa Uprave prilikom izdavanja potrebnih građevinskih dozvola, rešenja i saglasnosti.

Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina, Zlatibor, Čajetina, Sirogojno, Mačkat, Jablanica, Dobroselica, Gostilje, Ljubiš, Rožanstvo, Šljivovica