Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poklonilo privatniku 2.213.05,68h zemlje

25 Jul 2015  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Rešenjima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Privrednom društvu PK ''Zlatibor'' d.o.o. Zlatibor dozvoljen je upis prava svojine, oblik svojine privatna sa udelom 1/1 na kat.parcelama koje su bile u vlasništvu države Republike Srbije u ukupnoj površini 2.213.05,68 hektara, bez naknade. Radi se uglavnom o građevinskom i poljoprivrednom zemljištu, koje je u obuhvatu planskih akata donetih od strane opštine Čajetina i koje su do sada,  bile u državnoj svojini.

Opština Čajetina oštro se protivi ovim rešenjima, te je danas sazvana konferencija za medije. Velikom broju prisutnih medija obratio se predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović. Stamatović je pored iznetih informacija u vezi sa donošenjem rešenja od strane Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu , istakao da je ovim rešenjem  nadležni ministar napravio ogromnu štetu za građane Srbije i Zlatibora bez pravnog osnova.

2003. godine je izvršena privatizacija PK ''Zlatibor'' a predmet privatizacije nije bilo zemljište koje je do tada ovaj Kombinat koristio već su predmet privatizacije bili objekti i sve ono što je činilo društveni kapital. Novi privatizacioni vlasnik je kupio taj Kombinat, odnosno tu imovinu koja je bila predmet privatizacije i koja je bila definisana dokumentacijom u postupku privatizacije za 1 milion evra a sada rešenjem Ministarstva daje im se u svojinu preko 2 hiljade hektara, orijentacione tržišne vrednosti po najminimalnije uzetim cenama oko 4 milijarde evra, ponavljamo ČETIRI MILIJARDE EVRA. Stamatović ističe da se ovim putem mora upoznati javnost i ministarstva, a smatra da je najodgovornija Zorana Mihajlović koja je potpisala ovo rešenje. „Mislim da je morala znati šta potpisuje, a ovde se sigurno radi i o ogromnoj korupciji i kriminalu, koje nadležne službe moraju da spreče“, rekao je predsednik opštine Čajetina.

Čak je i Agencija za privatizaciju po zahtevu Opštine, od pre nekoliko godina,  zvanično odgovorila da ostaje isti režim korišćenja zemljišta, odnosno da predmet privatizacije nije bilo zemljište, već da ono ostaje u vlasništvu Republike Srbije. Početkom tekuće godine, nadležni organi Opštinske uprave su sproveli postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta uključujući i najveći deo parcela iz predmetnih rešenja a za program toga korišćenja saglasnost je dalo nadležno Ministarstvo poljoprivrede, koje je i korisnik toga zemljišta, čiji je vlasnik država.  Postoji još  ''milion'' dokaza kojim se može dokazati neosnovanost upisa prava privatne svojine u korist PK ''Zlatibor'', ali to nije bilo dovoljno Ministarstvu, odnosno ovlašćenim službenicima u Ministarstvu, da onako olako, daju preko dve hiljade hektara najlepšeg dela Srbije u svojinu nekakvom kombinatu, koji niko ne zna ni čime se bavi. Još jednom napominjemo da je nadležna Služba za katastar nepokretnosti donela jedino pravilno rešenje da se parcele, naznačene u ovim rešenjima, upišu kao državna svojina, korisnik Ministarstvo poljoprivrede,  i na tom stanovištu je bilo i Republičko pravobranilaštvo, ali to nije dovoljno za  gospodu iz Ministarstva, koji se kriju pod inicijalima V.T. a  potpredsednik Vlade, bez provere potpisuje. Ovim saopštenjem i na drugi način pozivamo potpredsednika Vlade, da poništi svoje rešenje, po službenoj dužnosti, na šta ima zakonsko ovlašćenje a u suprotnom mi iz opštine Čajetina i građani ove opštine će biti primorani da se bore za svoj opstanak i opstanak svojih porodica, jer ovde je činjenica da se najveći deo Zlatibora, bez ikakvog pravnog osnova, dodeljuje u ruke nekim fizičkim licima.  Državno pravobranilaštvo, Odeljenje u Užicu, je već podnelo tužbu Upravnom sudu po svim rešenjima, pa ovim putem apelujemo na sve državne organe, javnost, sredstva informisanja, celokupno građanstvo Republike Srbije da se spreči otimanje Zlatibora iz ruku celokupnog naroda i da to bude privatno vlasništvo pojedinaca i to zahvaljujući listu papira nekakvoga stručnjaka iz nadležnog Ministarstva.  Takođe napominjemo ukoliko celokupna javnost pusti na ovaj način da se privatizuje Zlatibor, bojimo se da će to postati praksa da se privatizuju i drugi delovi Srbije pa i cela Srbija a za to je dovoljno, po samo jedan list papira.

Opština Čajetina će preduzeti sve zakonske mere da zaštiti i obezbedi opstanak ovom narodu koji obitava na ovom području kao i turista koji ga u velikom broju posećuju, jer mi nemamo gde odavde.

Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina