Lokalni plan za upravljanje otpadom Opštine Čajetina

19 Septembar 2019  /  Izvor: Opština Čajetina

1

U utorak, 17. septembra, u Domu kulture u Čajetini održana je prezentacija Lokalnog plana za upravljanje otpadom na teritoriji opštine Čajetina za period od 2019. do 2028. godine zaposlenima u opštinskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama. Plan je u februaru ove godine usvojen Odlukom opštine Čajetina sa ciljem da se  podigne nivo znanja i veština u ovoj oblasti kako bi svi bili što pripremljeniji za podizanje kvaliteta usluga koje Opština pruža korisnicima preko svojih preduzeća.

Jedan od glavnih ciljeva opština Čajetina jeste da do 2021. godine postane ekološka lokalna zajednica, prva na teritoriji Srbije, na čemu je permanentno rađeno unazad 15 godina.

„Ja ne gubim nadu zato što smo negde na pola puta tog projekta da postanemo prva ekološka opština u Srbiji jer dobar deo tog posla smo odradili kroz odlaganje čvrstog otpada. Mislim da ovde postoji dobra volja, da postoji dobra analiza i perspektive, od samih građana, turista, vlasnika ugostiteljskih objekata koji rade na tome i svima je interes da naša zajednička sredina bude čista, očuvana, pristojna. Na tome najviše moraju da rade nosioci javnih funkcija,“ kaže Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina.

Na izradi Lokalnog plana za upravljanje otpadom radio je lokalni tim konsultanata u saradnji sa konsultantima iz Švedske koji danas važe za lidere u reciklaži otpada. Nosilac Projekta je KJP „Zlatibor“ Čajetina.

„Mi smo sada ušli u drugu fazu, u produžetak od godinu dana gde je opština Čajetina dobila proliku zajedno sa gradom Kruševcom da unapredi ovaj projekat, da ga razvije i dalje i da dobije pomoć švedskih konsultanata pri samoj implementaciji plana i određenih aktivnosti, što je za nas zaista nemerljiva pomoć. Ono što je u planu jeste da se nakon ovih radionica švedski konsultanti ponovo vrate i zajedno održimo edukaciju za manje grupr. Konkretno, radiće se sa vozačima, korisničkim servisom, inspekcijom i sa drugim službama koje će biti uključene u ovaj proces,“ kaže Vera Blagojević, rukovodilac Komunalne službe KJP „Zlatibor“.

KJP od sledeće godine kreće sa glavnim aktivnostima, a to su: uvođenje novog sistema sakupljanja otpada putem dve kante , formiranjem Centralne kompostane i početkom izgradnje Reciklažnog dvorišta. Pri tome će se truditi da ovaj sistem bude jednostavan, dobor organizovan i lak za primenu. O najboljem načinu da se građani stimulišu što bolje za primenu sistema upravljanja otpadom govorili su švedski stručnjaci iz Centra za reciklažu Jevle Johan Englund i Pele Halberg.

„Na neki način je teško stimulisati ljude, ali mislim da će većina ljudi promeniti svoje ponašanje u slučaju da im se olakša prilika za to, i ako imaju informaciju zašto da ga promene. Većina ljudi ima decu ili unučad, i znaju da u budućnosti moramo napraviti promene sa otpadom da bi imali trajnu planetu. Do nekih ljudi u Čajetini ne možemo dopreti, ali većinu će ovaj sistem da privuče jer će videti korist,“ rekao je Pele Halberg i dodao: „Naš najveći uspeh je što smo sortirali organski otpad od hrane i sada proizvodimo gorivo za automobile. Svi autobusi gradskog prevoza ga koriste i sva naša vozila idu na biogas. U Čajetini, mislim da će najveća vrednost biti kada se izgradi reciklažno dvorište, da se može odlagati kabasti otpad, opasni otpad, elektronika. Uz to je i primarna selekcija, ako budu mogli da prodaju otpad za reciklažu iz novih kanti, to će biti velika ušteda novca.“

Izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru kao i planom za izgradnju takvih postrojenja u Čajetini i manjim seoskim sredinama gde je koncentrisan veći broj stanovnika, radom na realizaciji  Projekta upravljanja čvrstim otpadom, ova opština pokazuje da ozbiljno shvata postavljene ciljeve u zaštiti životne sredine i stvaranju boljeg okruženja za svoje građane.

Privreda & usluge Privredne aktivnosti Opština Čajetina, Čajetina