Likovni i literarni konkurs na temu očuvanja energije

4 Februar 2014

1

Osnovna škola „Dimitrije Tucović“ u Čajetini je od protekle jeseni uključena u međunarodni program Eko-škole. U ovaj program se uključuju škole koje brigu za životnu sredinu predstavljaju kao trajnu vrednost i način življenja kroz kvalitetan model vaspitanja i obrazovanja. Osnovna ideja  programa Eko-škole je podsticanje inicjative da škola kao centralna ustanova, okupi sve relevante činioce u lokalnoj zajednici, kako bi se na kvalitetan i organizovan način obrađivale teme i sprovodile aktivnosti od značaja za očuvanje i unapređivanje stanja životne sredine.

Konstitutivna sednica  Eko odbora  u školi ,,Dimitrije Tucović” je održana u oktobru 2013. godine uz prisustvo predstavnika svih relevantnih lokalnih organizacija i institucija.

Jedna od aktivnosti, predviđena Programom rada Eko-škole je raspisavanje likovnog i literarnog konkursa na temu očuvanja energije za sve učenike osnovne škole Dimitrije Tucović (matične škole i izdvojenih odeljenja). Konkurs je raspisan 31. januara, a likovni i literarni radovi će se prikupljati do kraja februara. Žiri će izabrati po tri najbolja rada u kategorijama učenika od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda. Autori najboljih radova će biti nagrađeni, a njihovi radovi predstavljeni u osnovnoj školi u Čajetini, 5. marta, kada se  obeležava  Svetski dan energetske efikasnosti. Za obeležavanje ovog važnog datuma je planirano i predavanje na temu energetske efikasnosti.

Prethodnih meseci se u školi intenzivno radilo na promovisanju teme o energiji  i njenom očuvanju. Realizovan je veliki broj predavanja i radionica na redovnim časovima i vannastavnim aktivnostima.

Da bi se program uspešno realizovao,  potrebno je  da sve zainteresovane strane uzmu aktivno učešće, kao i da se čitava škola i lokalna zajenica što više uključe u sadržaje  predviđene planom i programom.

Jagoda Jeremić, član Eko-odbora
e-mail: ostucovic@gmail.com
tel. 064.174.44.98

Kultura & tradicija Obaveštenja Opština Čajetina, Zlatibor, Čajetina, Jablanica, Golovo
Preuzmi: Likovni konkurs (68.96 KB) , Literarni konkurs (65.21 KB)