Krivične i prekršajne prijave protiv lica koja izazovu požar

25 Mart 2014  /  Izvor: Kulturno sportski centar Čajetina

1

Obaveštavamo građane i pravna lica da je od početka meseca marta 2014. godine do danas na području Odeljenja za vanredne situacije u Užicu evidentirano 49 požara na otvorenom prostoru. 95% tih požara nastali su usled paljenja korova i nekontrolisanog paljenja otpadnog materijala, odnosno uzrok požara je ljudski faktor.

S obzirom na toplo vreme i visoke temperature u narednom periodu očekuje se povećanje broja ovakvih požara, pa skrećemo pažnju građanima da je strogo zabranjeno:
- spaljivati otpadni materijal i biljne ostatke na otvorenom prostoru,
- ložiti vatru u blizini šumskih površina, većih površina suvih travnjaka i lako zapaljivog materijala,
- bacati neugašene opuške cigareta na slobodan prostor, gde ima lako zapaljivog materijala, a posebno iz vozila na otvoren prostor,
- bacati lako zapaljiv materijal pored saobraćajnica, puteva i na otvoren prostor.

U cilju sprečavanja nastanka požara neophodno je:
- uredno čistiti i uklanjati suve grane i suvo rastinje ispod električnih vodova,
- čistiti i uklanjati suvu travu i korov pored pružnih koloseka i pored saobraćajnica.

Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivalje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka, a Zakonom su predviđene novčane kazne za nepoštovanje ove odredbe i to za pravna lica u iznosu od 300.000 do 1.000.000 dinara, kao i za fizička lica u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

Upozoravamo građane da će policijski službenici Odeljenja za vanredne situacije i Policijske uprave u Užicu, prema licima koja izazovu požar podnositi krivične i prekršajne prijave, shodno odredbama Krivičnog zakonika Republike Srbije i Zakona o zaštiti od požara.

Javni sektor Obaveštenja