Konkurs za podršku početnicima za započinjanje posla - Start up

31 Jul 2021  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Inovacioni biznis centar Zlatibor raspisao je konkurs za podršku početnicima za započinjanje posla - Start up.

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – start ap realizuje Inovacini biznis centar Zlatibor. Inovacioni biznis centar Zlatibor obezbeđuje finansijsku i organizaciono-tehničku  podršku za započinjanje poslovanja putem start ap projekta. Finansijska podrška se odnosi na dodelu finansijskih podsticaja početnicima za osnivanje preduzeća i onim pravnim licima ili preduzetnicima koji su osnovani u toku 2021. godine pre raspisivanja konkursa 

Svi prateći obrasci dostupni su u elektronskom obliku na sajtu Opštine Čajetina www.cajetina.org.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Centru, na broj telefona: 031/3100 322; 064/824-06-45 ili putem mejla: office@ibczlatibor.rs.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zaključno sa 06.08.2021. godine elektronskom poštom na adresu office@ibczlatibor.rs, ili lično na adresu:
Inovancioni biznis centar Zlatibor d.o.o. Miladina Pećinara 2, 31 315 Zlatibor, sa naznakom “Prijava za start ap konkurs”.

Privreda & usluge Privredne aktivnosti Opština Čajetina, Zlatibor