Konkurs za dodelu nagrade "Turistički cvet"

21 Jun 2013  /  Izvor: Turistička organizacija Srbije

Turistička organizacija Srbije raspisuje konkurs za dodelu nagrade "Turistički cvet" za period od jula 2012. do jula 2013. godine u sledećim kategorijama:

1. Turistička organizacija;
2. Turistička manifestacija;
3. Receptivna turistička agencija;
4. Ugostiteljski objekat za smeštaj;
5. Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga.
 
Pravo predlaganja kandidata imaju privredni subjekti, državni organi i institucije i  fizička lica.

Prijava sa obrazloženim predlozima dostavlja se na popunjenom obrascu koji je sastavni deo Pravilnika, u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa, zaključno sa 20. avgustom 2013. godine.

Uz prijavu mora da se priloži pisano obrazloženje na maksimalno 3 kucane strane i odgovarajući prilozi (fotografije, zapis na disku u trajanju do 5 minuta, propagandni materijal i sl.).

Postupak kandidovanja i kriterijumi za dodelu nagrade, propisani su Pravilnikom o dodeli nagrade „Turistički cvet“, koji se nalazi na sajtu Turističke organizacije Srbije www.srbija.travel

Predlozi mogu da se dostave na sledeće načine:
- lično - na adresu Čika Ljubina 8, drugi sprat, Beograd;
- poštom - Turistička organizacija Srbije, 11000 Beograd, poštanski fah 90, sa naznakom "Turistički cvet";
- faksom na broj 011 26 26 764 ili na
- e-mail: office@serbia.travel

Privreda & usluge Obaveštenja Opština Čajetina, Zlatibor