Konferencija u vezi projekta "U ime starih"

3 Mart 2014

U Soko Banji je, proteklog vikenda, održana konferencija „U ime starih“, gde su predstavljeni rezultati istoimenog projekta koji, u Nišavskom i Zlatiborskom regionu, sprovode Društvo za razvoj kreativnosti iz Aleksinca, Udruženje samohranih majki iz Niša i udruženje Zlatiborski krug iz Čajetine.

Pre jedanaest meseci, započeta je realizacija ovog projekta čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti starih lica, poboljšanje njihovog položaja i njihovo osnaživanje u Zlatiborskom i Nišavskom okrugu, razvijanjem usluga socijalne zaštite i uvođenjem novih vidova podrške. U Nišu i Aleksincu su proširene i unapređene usluge Pomoć u kući i Medicinska pomoć, za ukupno 140 starih korisnika. Ove usluge su tokom deset meseci, pružale dve medicinske sestre i osam edukovanih geronto-domaćica.

U Čajetini je tim za pružanja pomoći starima u sedam Zlatiborskih sela, pored medicinske sestre, uključivao mlade volontere koji su korisnicima pomagali u obavljanju svakodnevnih kućnih poslova.  U Čajetini su organizovane i volonterske akcije pomoći starima, za obavljanje većih poljskih radova, uređivanja kuće i voćnjaka i pripreme ogreva. Međugeneracijska saradnja je u oba okruga razvijana i kroz organizovanje edukativnih programa za stare, kulturno-umetničkih programa i radionica na kojima su učesnici bili mladi volonteri i članovi Klubova za stare.

Članovi projektnih timova iz Niša, Aleksinca i Čajetine, na konferenciji su predstavili rezultate projekta, a predstavnici lokalnih samouprava i institucija (centri za socijalni rad) su govorili o izdvajanjima iz budžeta za socijalnu zaštitu starih, planovima za uvođenje novih i unapređivanje postojećih usluga u cilju poboljšanja položaja i kvaliteta života starih u lokalnoj zajednici.

Na konferenciji je predstavljen rad Crvenog krsta iz Kovina, kao primer dobre prakse iz Južnobanatskog okruga, a učesnici su naglasili važnost intersektorske saradnje i izgradnje lokalnih i regionalnih mreža pružalaca usluga socijalne zaštite za stara lica. Predstavljen je i vodič za socijalnu zaštitu starih, „U ime starih“, koji sadrži informacije o potrebama i pravima starih osoba,  načinima zaštite tih prava, zakonodavnom okviru u Srbiji i međunarodnim zakonima, uslugama socijalne zaštite za stare i načinima za podsticanje integracije starih u društvo.

Članovi projektnog tima iz Čajetine su zahvalili lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima koji su tokom proteklih meseci izveštavali javnost o projektnim aktivnostima i tako doprineli ostvarenju još jednog cilja projekta - senzibilisanju javnosti o položaju i potrebama starih osoba.

Projekat „U ime starih” je podržan  od strane ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, a može da služi kao primer dobre prakse međuregionalne saradnje u jačanju uloge organizacija civilnog društva kao pružaoca usluga u oblasti socijalne zaštite starih.

Vesna Belčević, PR
UG Zlatiborski krug
Slobodana Penezića 31, Čajetina
Phone: +381 63 85 79 935
E-mail: zkrug@open.telekom.rs

Kultura & tradicija Promocija