Konferencija Eko-škola na Zlatiboru

21 Oktobar 2019  /  Izvor: Opština Čajetina

Konferencija Eko-škola „Principi cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine“ (Stručni skup ekoškolskih koordinatora u okviru Međunarodnog programa Eko-škole) održana je na Zlatiboru, u subotu, 19. oktobra 2019. godine, u Omladinsko-kulturnom centru. Konferenciji je prisustvovalo oko 150 prosvetnih radnika iz Eko-škola širom Srbije.

Svake godine se Konferencija organizuje sa ciljem da se ekoškolski koordinatori i drugi članovi eko-odbora okupe i razmene iskustva kroz primere dobre prakse. Ove godine Konferenciju je organizovalo UG „Zlatiborski krug“ iz Čajetine uz podršku Ambasadora održivog razvoja. Na skupu su obnovljeni statusi Eko-školama i dodeljene zelene zastave i statusi novim Eko-školama.

Prisutnima se obratila Aleksandra Mladenović, nacionalna koordinatorka Ambasadora održivog razvoja i zaštite životne sredine, uputvši ih u novine u vezi sa ekoškolskim aktivnostima. U ime predsednika opštine gospodina Milana Stamatovića i direktora KJP „Zlatibor“ iz Čajetine Srđana Pantovića, prisutne je pozdravila Vera Blagojević, jedan od rukovodilaca ovog preduzeća. Istakla je kontinuiranu saradnju sa eko-školama u Čajetini, OŠ „Dimitrije Tucović“ i OŠ „Milivoje Borović“, napomenuvši da opština ima cilj da postane prva ekološka opština, čemu u prilog govore i razni projekti koje je predstavila.

Tema Konferencije bila je cirkularna ekonomija, a u vezi sa istom predstavljena su i dva projekta: „Košnica – cirkularna ekonomija kao model preduzetništva mladih“, koji je predstavila Radmila Jokić i „Model cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine u opštini Čajetina“, koji je predstavila mr Zorica Milosavljević. Kratko predavnje „Cirkularna ekonomija – koncept u Eko-školama“ održala je prof. dr Anđelka Mihajlov. Predstavljeni su i primeri dobre prakse Osnovne škole iz Rudnika i OŠ „Desanka Maksimović“ iz Beograda.  

Konferenciji je prethodila radionica: „Uključivanje žena u pitanja vezana za zaštitu životne sredine, 5. cilj održivog razvoja, implementacija u Srbiji“, održana u petak, 18. oktobra, u Osnovnoj školi na Zlatiboru, koju je realizovala Aleksandra Mladenović. Prisutne je pozdravila Bojana Božanić, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost.

Konferencija je jedan od rezultata projekta koji realizuje UG „Zlatiborski krug“ iz Čajetine od februara 2019. godine. Projekat „Model cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine u opštini Čajetina“ se finansira kroz podršku lokalnim organizacijama sub-grantovima, u okviru projekta: „ENV.net uključivanje pitanja životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u političku agendu EU”. Projekat traje 10 meseci, a cilj je podizanje nivoa informisanosti stanovnika Čajetine o značaju održivog razvoja kroz Model cirkularne ekonomije, kao koncept odgovornog ponašanja za zaštitu životne sredine. UG „Zlatiborski krug“ je sa organizacijom Ambasadori održivog razvoja potpisao Ugovor o implementaciji projekta.

Projekat je realizovan u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama u opštini Čajetina, kroz predavanja i radionice za zaposlene, učenike i roditelje. Realizovani su likovni literarni konkursi, kao i radionice o cirkularnoj ekonomiji, na kojima su učenici izradili instrumente za cirkularni orkestar čiji su rad predstavili pesmom na otvaranju Konferencije.

U okviru projekta nabavljene su i dve šivaće mašine, oformljena je Biblioteka ekoloških igračaka u školi u Čajetini pri asistivnom centru i osnovan je Savet za održivi razvoj i edukaciju, čiji su članovi predstavnici obrazovno-vaspitnih ustanova, medija, KJP „Zlatibor“ i nevladinih organizacija.

Projekat je realizovan uspešno, uz veliko angažovanje svih zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama, uz neizostavnu podršku direktorki ovih ustanova. Predstavlja novo iskustvo u oblasti cirkularne ekonomije i važne temelje za realizaciju novih koraka u ovoj oblasti. Dalji rad biće nastavljen kroz rad Saveta za održivi razvoj i edukaciju, koji je važan resurs u oblasti zaštite životne sredine.
 

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina, Zlatibor