Javni poziv Deska Kreativna Evropa Srbija za učešće u seminaru "Program Kreativna Evropa - priprema projekta"

4 Jun 2015  /  Izvor: Muzej na otvorenom "Staro selo" Sirogojno
Datum: -

1

Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Muzejom na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno organizuje seminar „Program Kreativna Evropa - priprema projekata“ od 17. do 20. juna 2015. godine. Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa.

Pored predstavnika Deska Kreativna Evropa Srbija, predavači na seminaru su Milena Dragićević Šešić i Jovan Čekić.

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos decentralizaciji u polju kulture. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikcije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Pored osnovnog kriterijuma selekcije učesnika seminara – kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava, prioritet će imati predstavnici ustanova i organizacija koji dolaze iz manjih gradova i opština centralne Srbije. Predstavnici drugih ustanova i organizacija moći će da učestvuju na seminaru ukoliko preostane slobodnih mesta. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na dvadeset i pet učesnika;

2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove ili organizacije;

3. Desk Kreativna Evropa Srbija i Muzej na otvorenom „Staro selo“ pokrivaju troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

- Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

- Listu potencijalnih partnera na projektu;

- Kratak opis ustanove / organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);

- Naznaku o radnom mestu osobe ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.

Prijavu je potrebno dostaviti na internet adresu Deska Kreativna Evropa Srbija – kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 7. juna 2015. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Kultura & tradicija Obaveštenja Opština Čajetina, Sirogojno