Izgradnja kompostane i reciklažnog dvorišta, uvođenje primarne selekcije otpada kao i promene tarifnog sistema

16 Mart 2022  /  Izvor: Zlatiborpress

1

Primarna selekcija u Čajetini - sledeći koraci
Danas je u opštini Čajetina  održan  sastanak  čelnika opštine Čajetina sa predstavnicima Stalne konferencije gradova i opština, Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona, KJP „Zlatibor“, EISP 2 programa, uz učešće predstavnika ambasade Švedske. Na sastanku je bilo reči o paketu podrške u oblasti upravljanja otpadom koju je opština Čajetina dobila od Vlade Švedske.

U okviru serije  radionica na temu upravljanja otpadom i uvođenja primarne selekcije otpada u opštini Čajetina koje se realizuju kroz program “Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU – Druga faza”, danas je održan sastanak predsednika opštine Čajetina sa predstavnicima Švedske ambasade, Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona, Stalne konferencije gradova i opština i predstavnicima KJP „Zlatibor“ kao nosioca projekta.

„Danas smo u Čajetini da bi ispratili napredak projekta koji se tiče upravljanja čvrstim otpadom, da vidimo kako se sve odigrava na terenu i da iz prve ruke steknemo utiske o napretku projekta.  Naša poseta uključuje i obilazak lokaliteta gde se priprema infrastruktura za primarnu selekciju u okviru Strategije upravljanja čvrstim otpadom,“ rekla je Karin Mek Donald, šefica Odseka za razvojnu saradnju u ambasadi Švedske.

Ovo je godina u kojoj se u Čajetini realizuju  sve aktivnosti predviđene planskim dokumentima, kao što su edukativne radionice, izgradnja centralne kompostane i reciklažnog dvorišta, uvođenje primarne selekcije otpada kao i promene tarifnog sistema radi održivog upravljanja otpadom na teritoriji opštine.

„Ovo je zaista jedan veliki korak koji je naša lokalna samouprava napravila i tek namerava da napravi sa početkom primene primarne selekcije otpada. Nije lako promeniti kompletan sistem upravljanja otpadom u celoj opštini odjednom“, kaže Vera Blagojević, koordinator Projekta i dodaje: „To je izazov kako kažu naši švedski konsultanti, ali oni veruju u nas. Dosta smo radili i unapred. Očekuju nas sada i radionice sa upravnicima stambenih zgrada, sa agencijama za održavanje apartmanskih zgrada na Zlatiboru, kao i mnoštvo radionica sa raznim kategorijama građana.“ 

Da je dosta urađeno na realizaciji Projekta potvrđuje i švedski ekspert u oblasti upravljanja otpadom. Međutim, Čajetina će se, naglasio je Per-Olof Halberg, u narednom periodu suočiti i sa velikim izazovima.

„Jedno od glavnih izazova koje ja vidim je veliki broj i veliki protok turista u naseljima Čajetina i Zlatibor. Ovaj protok turista u tolikom broju predstavlja problem zato što ovaj vid primarne separacije još nije zaživeo u drugim delovima Srbije pa svi koji dolaze u ovu sredinu moraju, pre svega, da nauče te postupke i modifikuju ponašanje.“

Deo sastanka bio je posvećen istraživanju zadovoljstva korisnika komunalnih usluga, pripremi plana održive urbane mobilnosti i saradnji sa Programom podrške infrastrukturnim projektima zaštite životne sredine – EISP 2, koji takođe finansira Švedska. Nakon sastanka organizovana je i terenska poseta budućim lokacijama reciklažnog dvorišta i kompostane, kao i izgrađenoj transfer stanici i reciklažnim dvorištima.

Mirjana Ranković Luković
 

Javni sektor Privredne aktivnosti Opština Čajetina, Zlatibor