Interactive Užice - besplatan kurs engleskog jezika

30 Mart 2015

1

Agencija za edukaciju Interactive iz Užica organizuje besplatan promotivni:
- jednomesečni kurs engleskog jezika za učenike 4.,5. i 6. razreda
- dijagnostički i savetodavni rad za izbor zanimanja
- rad sa učenicima sa teškoćama u razvoju i učenju
- pripremni rad za polazak u prvi razred osnovne škole

Broj mesta je ograničen!

Prostorije RCU
Nemanjina 52, Užice

Kontakt: 065/852-00-25
Mail: interactive.uzice@yahoo.com

------------------------------------------------------------

INTERACTIVE EDUKACIJE koje sprovodimo od septembra 2015.

Škola engleskog jezika
- Tromesečni kurs namenjen učenicima i studentima u cilju savladavanja nastavnog gradiva
- Rad pod supervizijom predavača iz Engleske
- Od septembra desetomesečni kurs i polaganje ispita za međunarodnu licencu

Priprema za polaganje završnog ispita
- Srpski jezik, matematika, biologija, geografija, istorija, hemija, fizika
- Rad sa nastavnicima sa puno profesionalnog i radnog iskustva

Rad sa učenicima sa teškoćama u razvoju i učenju
- Dijagnostički, savetodavni i pedagoški rad sa učenicima koji imaju razvojne teškoće i teškoće u učenju

Profesionalna orijentacija
- Pomoć pri izboru srednje škole ili fakulteta
- Testiranje i savetodavni rad sa psihologom

Privreda & usluge Obaveštenja Edukacija Opština Užice, Užice