Inovacioni biznis centar Zlatibor - konkursi

17 Mart 2021  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Opština Čajetina formirala je Inovacioni biznis centar Zlatibor u cilju razvoja inovacija i preduzetništva na teritoriji Opštine Čajetina.

Jedna od funkcija Inovacionog biznis centra je podrška zainteresovanim pravnim i fizičkim licima čajetinske opštine za konkurisanje na dostupne razvojne konkurse.

Aktuelni su konkursi za PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA i PROGRAM ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA koje je objavio Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj.

Za više informacija o ovim konkursima obratite se Inovacionom biznis centru Zlatibor 
koji se nalazi u ulica Miladina Pećinara br. 2 (zgrada Kulturnog centra Zlatibor)
Kontakt mejl: office@ibczlatibor.rs
Telefon:  0648240645

Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina, Zlatibor