IBC Zlatibor - Prvi preduzetnički koraci bez straha od neuspeha - PRIJAVI SE!

31 Januar 2022

1

Odluka o samostalnom započinjanju sopstvenog biznisa  u sadašnjim, turbulentnim okolnostima može se okarakterisati kao hrabrost posebne kategorije koja na prvom mestu iziskuje ogromno poštovanje. Ideja koja prethodi ovakvom tipu odluke najčešće nosi entuzijazam koji pojedinca drži do onog trenutka kada se suoči sa konkretnim pitanjima koja prate svaku praksu, i spadaju u domen neophodnih informacija i saznanja. U ovoj fazi opredeljenja za samostalno bavljenje određenom delatnošću najčešće dolazi do gašenja početnog entuzijazma, vrlo često i do odustajanja, ili se to, u najgorem slučaju, desi kada se, nakon prvih koraka, nepovratno utroši neko vreme i energija. Planovi i očekivanja koja su, u najvećem broju slučajeva daleko iznad realnih mogućnosti, potencijalne preduzetnike dovode do osećaja neuspeha, samim tim i razočaranosti sobom ili okolnostima. Činjenica je da su okolnosti ili atmosfera u poslovnom okruženju datosti koje se ne mogu promeniti, i da je, za uspeh, pored ideje i odluke, potrebno raspolagati određenim informacijama, znanjima i početnim veštinama koje su neophodne za stvaranje predispozicija za isti. Ovakav sled dešavanja za preduzetnike početnike na tržištu, ili u određenoj delatnosti vrlo lako može da se izbegne obukama koje prethode konkretnim koracima u praksi.

Za uspešnu realizaciju  prvih preduzetničkih koraka u zlatiborskom kraju otvorena je mogućnosti da prođu program obuke u Inovacionom biznis centru čiji program aktivnosti je pokrenula opština Čajetina. Osnovan kao podrška  idejama za širenje  inovativnih, naučnih i preduzetničkih potencijala na teritoriji koji ova opština pokriva, Inovacioni biznis centar Zlatibor će i ove godine svoje stručne kapacitete staviti u službu podrške pojedincima koji imaju ideju da se opredele da odlučno uđu na tržište samostalno gradeći preduzetničku karijeru. 

Već u martu kreće se sa obukama o pokretanju sopstvenog biznisa, a nakon njenog završetka Inovacioni centar uradiće analizu iste koja će biti jedan od parametara na osnovu koga će se raspistati konkurs za dodelu nepovratnix subvencija za osnivanje start up preduzeća.

- U tekućoj godini Inovacioni biznis  centar raspisaće poziv za sve zainteresovane, a nezaposlene, sa idejom o pokretanju sopstvenog biznisa, koji će uz  našu podršku: kao korisnici usluga finansijskih sredstava, i uz mentorsku obuku svoje ideje moći da pretvore u samostalni biznis. Napomenuo bih  da smo u prošloj godini  realizovali program sa osam korisnika sredstava što je sasvim dovoljno da se kaže da smo za ovu vrstu aktivnosti postavili temelj za uspešnu realizaciju širih razmera, a to znači da smo spremni da se angažujemo za veći broj projekata - kaže Stojan Vuković, projektni menadžer IBC.

Oblasti koje podržava IBC su: kreativna industrija, inovativna poljoprivreda, turizam, ali i sve druge delatnosti u kojima budući preduzetnici mogu da realizuju svoje ideje i ostvare finansijsku dobit.  

-Inovacioni centar organizuje edukaciju o pokretanju sopstvenog biznisa i nakon uspešne pređene obuke potencijalni korisnici usluga stiču pravo prijave  na konkurs za podsticajna sredstva koja nisu mala i predstavljaju veliku pomoć za svaki početak.Konkurs će biti objavljen naknadno, tek nakon završetka obuke ekspertize njenog toka i rezultata, i računamo de će biti tokom prve polovine aprila - naglasio je Vuković.

Koordinator IBC-a, Radivoje Mišović, pozvao je sve zainteresovane sa teritorije opštine Čajetina da se jave lično u prostorije Inovacionog biznis centra Zlatibor, ili putem e-maila na: radivoje.misovic@ibczlatibor.rs.

Poziv za obuku biće raspisan do 1. marta i putem javnog oglasa na sajtu Opštine Čajetina u kategoriji Konkursi, pozivi, obaveštenja.

Privreda & usluge Radionica Edukacija Inovacije Opština Čajetina, Zlatibor