Hirurgija povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema – Bazična razmatranja, savremeni principi, kontroverze i inovacije

25 Maj 2017  /  Izvor: Čigota

1

SIMPOZIJUM U ČIGOTI, 26 - 28.5.2017.

NEUROHIRURŠKA SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA I UDRUŽENJE NEUROHIRURGA SRBIJA organizuju:

S I M P O Z I J U M

"Hirurgija povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema – Bazična razmatranja, savremeni principi, kontroverze i inovacije"

Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod evidencionim brojem A - 1 - 440/17, broj odluke 153 - 02 - 489/2017 - 01 od 03.03.2017.
Broj bodova:
PREDAVAČ 8 bodova
PASIVNO UČEŠĆE 4 boda

Privreda & usluge Seminar Edukacija Opština Čajetina