Glasanje - Povratak mrkog medveda na teritoriji Srbije - Suživot sa medvedima

28 Mart 2023  /  Izvor: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

1

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije ima za cilj da razvije mrežu lokalnih farmera koji će tolerisati mrke medvede i koji će podržavati aktivne mere zaštite ove vrste.

Mrki medved je najveći mesožder u Srbiji sa 3 prisutne populacije. Preti im gubitak staništa, ilegalno ubijanje i sve češća interakcija sa ljudima. Kako se broj medveda povećava, česti susreti dovode do napada na stoku, štete na voćnjacima i posebno na košnicama. Niski prihodi i spore reakcije vlasti u pogledu kompenzacije znače da farmeri sami sprovode pravdu trovanjem ili odstrelom medveda.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije će u ovom projektu omogućiti da 10 farmera dobije ogradu za košnice otpornu na medvede, a 10 farmera će dobiti štenad ovčarskih pasa obučenih da brane stada od napada medveda. 500 autohtonih biljaka i voćnih sadnica obezbediće hranu za medveda daleko od farmi. Takođe razvijaće se ekoturizam kako bi se istakla dobrobit prirode za lokalno stanovništvo i izgradiće se staza koja ima za cilj da poveže farmere i pčelare sa turistima i planinarima koji će obilaziti oblast.

GLASAJTE za projekat (Supporting Brown Bear Comeback in Serbia)

O projektu

Ovaj projekat će se realizovati u Zlatiborskom okrugu gde se nalazi naša najveća populacija mrkog medveda. Zbog zakonske zaštite ove vrste i male gustine naseljenosti ljudi na ovom području, broj mrkog medveda se polako povećava. To je dovelo do češćih susreta ljudi i medveda u tom području. Naš glavni cilj je da pokažemo ljudima da postoje druga, korisna rešenja zaštite kako za njih, tako i za mrke medvede.

Zlatiborski okrug karakteriše divlja priroda, očuvane šume i niz prirodnih dobara koja privlače pažnju ljudi. Naše akcije bi pomogle određenim domaćinstvima, ali bi i mnoga druga domaćinstva bila podstaknuta da preduzmu korake ka rešenjima zasnovanim na prirodi. Prevencija štete od medveda (ograde, psi, itd.) će direktno uključiti lokalne farmere i pčelare i, ne samo da će smanjiti njihove troškove, već će povećati njihovo interesovanje za očuvanje i zaštitu prirode.

Nameravamo da koristimo lokalne i nacionalne medije za promociju ovih aktivnosti, kao i da obrazujemo stanovništvo i promovišemo lokalni eko-turizam.

Novim sadržajima podržaćemo lokalne turističke organizacije u pogledu promocije i proširenja turističke ponude.

Ideja je da se stvori mreža zainteresovanih strana koja bi učestvovale u ovom modelu očuvanja i učinile ga održivim u godinama koje dolaze. Zbog povećanog broja medveda i hranilišta lešinara u projektnom području koja već privlače preko 35.000 ljudi godišnje (uglavnom planinara i posmatrača ptica), verujemo da bi ove akcije dodatno unapredile iskustva ljubitelja prirode.

Pomažući lokalnom stanovništvu u marketingu i promociji, razvili bismo nove tokove prihoda kroz eko-turizam. Biće obeležena staza za pešačenje/trčanje koja bi povezivala lokalne poljoprivrednike i pčelare kao punktove. Na taj način bismo okupili mnogo ljudi, učinili poljoprivrednike vidljivim i promovisali njihove proizvode u jednoj aktivnosti.

Napravićemo kratak film o potencijalima projektnog područja, koji bi lokalne turističke agencije mogle da iskoriste za promociju. Snimali bi se i kratki, tematski video snimci, koji bi se mogli deliti na društvenim mrežama. Video materijal će se takođe koristiti u lokalnim i nacionalnim medijima kao način promocije turističke ponude koju projektno područje treba da pruži.

Biće napravljena i distribuirana obrazovna brošura. Svaki sastanak zainteresovanih strana koristiće se za unapređivanje znanja i razmenu informacija. Te brošure će se koristiti kao praktičan alat za postizanje tog cilja.

Sprečavanje šteta od medveda je dugoročno rešenje za mnoge probleme sa kojima se lokalne zajednice suočavaju. Ta akcija bi se dugoročno isplatila. Druga ideja je da se pomogne lokalnoj zajednici da razvije eko-turizam, koji bi im donosio stabilne prihode. Planiramo da to uradimo tako što ćemo napraviti stazu za pešačenje/trčanje koja će označiti lokalne farmere ili pčelare kao kontrolne tačke. Na taj način bi turisti uživali u svim domaćim proizvodima koje poljoprivrednici i pčelari imaju u ponudi, kao i uživali u prirodi. Ta staza bi se mogla iskoristiti i promovisati kao tradicionalna manifestacija koja bi mogla da donese stabilan prihod i razvoj kraja u godinama koje dolaze.

Takođe, ako uspemo da stvorimo mrežu lokalnih zainteresovanih strana, mogli bismo im pružiti znanja koja mogu primene na svojim projektnim idejama, što bi im moglo pomoći kako u održavanju napora za očuvanje prirode, tako i učiniti ih finansijski nezavisnijim.

Rezultati projekta bi bili predstavljeni i distribuirani lokalnim donosiocima odluka kako bi usmerili svoje buduće strategije eko-turizma.

Cilj 1) – Sprečavanje štete od medveda:

Obezbeđivanjem 10 najugroženijih farmera kupovinom ograde otporne na medveda i 10 farmera sa štencima ovčarskih pasa.

Ograde će biti kupljene i podeljene čim naš projekat počne. Što se tiče štenaca, potrebno je da ispunimo određene uslove u pogledu obavezne vakcinacije, pa bi se te aktivnosti organizovale u skladu sa tim.

Cilj 2) – Obnova staništa:

Sadnjom 500 autohtonih samoniklih i tradicionalnih sorti voća.

Voćke imaju svoje specifično vreme za sadnju obično u februaru – martu i kasnije, u septembru – oktobru. Ove aktivnosti bi se obavljale tokom projektnog perioda u skladu sa vremenskim okvirom projekta. Kroz ove aktivnosti planiramo da uključimo najmanje 50 volontera.

Cilj 3) – Razvoj eko turizma:

Snimaćemo i montirati kratki 10-minutni film o svim potencijalima projektnog područja. Najmanje 3 turističke organizacije koristiće ovaj film za promociju i unapređenje svoje turističke ponude. Napravićemo i 3 kratka video klipa (do 2 minuta) napravljena za društvene mreže, na isti način, kako bismo privukli što veći broj ljubitelja prirode. Ove akcije će se izvoditi u prvih nekoliko meseci pre početka velikih turističkih sajmova. To bi moglo da stavi lokalne turističke organizacije na mapu, vrlo brzo.

Takođe planiramo da obeležimo i promovišemo stazu za pešačenje/trčanje i pokušamo da kreiramo novi događaj svake godine oko nje. Ovo će sigurno angažovati mnogo ljudi. Staza će povezivati poljoprivrednike i pčelare u okolini kao kontrolne punktove na kojima bi planinari/trkači mogli da se osveže i probaju lokalne proizvode. To je najbolji način da promovišete lokalne proizvode i učinite lokalno stanovništvo vidljivim.

Takođe bismo ponudili kompletna rešenja za brendiranje najcenjenijih lokalnih proizvoda kao što je med, kao način da se pomogne lokalnoj zajednici.

Cilj 4) – Obrazovanje:

Izrada i štampa obrazovne brošure od 8 stranica u tiražu od 500 primeraka bila bi prvi komunikacioni materijal projekta. Koristili bismo ga kao sredstvo za razmenu informacija i edukaciju svih zainteresovanih strana sa kojima bismo imali sastanke. Iste brošure bi se delile tokom realizacije svih navedenih aktivnosti, kako bi mogle da dopru do šire publike. U udaljenim planinskim oblastima sa niskim pristupom savremenoj tehnologiji dobro dizajnirani štampani materijali su najpogodnije rešenje za informisanje i umrežavanje.

GLASAJTE za projekat
 

Priroda Obaveštenja Edukacija Med Opština Čajetina, Zlatibor, Čajetina