GIS Čajetina Zlatibor nova programsko-tehnička rešenja

4 April 2015  /  Izvor: Zlatibor vesti

1

Geografski informacioni sistem (GIS) je sistem za upravljanje prostornim podacima i njima pridruženim osobinama. U najstrožem smislu to je računarski sistem sposoban za integrisanje, skladištenje, uređivanje, analizu i prikaz geografskih informacija. U širem smislu GIS je oruđe „pametne karte“ koje ostavlja mogućnost korisnicima da postavljaju interaktivne upite (istraživanja koja stvara korisnik), analiziraju prostorne informacije i uređuju podatke.

Tehnologija geografskog informacionog sistema može se koristiti za naučna istraživanja, upravljanje resursima, imovinsko upravljanje, planiranje razvoja, prostorno planiranje, kartografiju i planiranje infrastrukture. GIS se često koristi i za potrebe marketinškog istraživanja, geologiji, građevinarstvu, ali i u svim oblastima koje koriste podatke vezane za karte.

Projekat GIS opštine Čajetina je realizovan kroz program Evropske unije EXCHANGE 3, početkom 2012. godine. Cilj programa EXCHANGE 3 je bio da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije.  Sa GISom je uspostavljen operativan, veb orjentisan geografski informacioni sistem opštine Čajetina. Benefit od jednog ovakvog sistema imaju kako menadžment opštine i javnih preduzeća, tako i građani, potencijalni investitori, biroi za projektovanje i agencije za geodetska merenja, vlasnici apartmanskih i vikend objekata, transportna i ostala preduzeća i radnje itd.

U prethodnom periodu rađeno je na unapređenju postojećeg portala i povezivanju baza podataka javnih preduzeća na teritoriji Opštine. Implementirana su nova programsko-tehnička rešenja a pre svega je rađeno na optimizaciji portala radi što lakšeg pristupa i pregleda podataka.

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina, Čajetina