Drugi izložbeno prodajni stočni sajam u Krivoj Reci

16 Maj 2018  /  Izvor: Zlatiborski Eko Agrar
Datum:

1

U organizaciji Opštine Čajetina i Zlatiborskog Eko Agrara, 21. maja 2018. godine, u Krivoj Reci održaće se Drugi izložbeno prodajni stočni sajam.

Na sajam se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica - nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije  opštine Čajetina i drugih opština koja u svom vlasništvu poseduju goveda (krave i junice priznatih rasa), ovce rasa(sjeničke rase, il de frans i virtemberg) i koze mlečnih rasa.

Podnosioci prijava moraju dostaviti:
1.  Pedigrea grla ili matične listove grla koja se ocenjuju, a za junice (starosti od 15 do 30 meseci)  potvrdu osnovne odgajivačke organizacije da su grla uvedena u evidenciju;
2.  Kopiju potvrde o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu iz 2018. godine za fizička lica;
3.  Za pravna lica potvrdu iz APR-a i potvrda o RPG;

Maksimalan broj grla po učesniku  (pravnog ili fizičkog lica) za goveda je dva, a za ovce pet ovaca i jedan ovan u rasi, kod jagnjadi kolekcija od 5 do 7 jagnjadi starosti od 3 do 6 meseci,  dok kod koza u kolekciji četiri koze i jedan priplodnjak . Junice koje se takmiče mogu biti najviše steonosti do 6 meseci.

Grla za prodaju mogu biti izložena na stočnoj pijaci u okviru manifestacije isključivo ako vlasnik- držaoc životinje poseduje obeležena grla kao i potvrdu o zdravstvenom statusu životinje.

Prijavljivanje je svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 časova, direktno u prostorijama Zlatiborskog eko agrara u Čajetini, Aleksandra Karađorđevića br. 34. ili  na e-mail adresu: ivan.gujanicic@ekoagrar.org i miljko.radisic@ekoagrar.org.

Prijavljivanje po ovom osnovu je do petka 18.05.2018. Naknadne prijave neće biti uvažene.

Propozicije takmičenja na Manifestaciji “Drugi izložbeni i prodajni stočni sajam u Krivoj Reci” za dan 21.05.2018. godine. Shodno Odluci o održavanju Manifestacije donete  propozicije su:

- Goveda / kategorija: Krave i junice;
Nagrade: Prvo, drugo i treće mesto.
Zbirni broj nagrada kod goveda po kategorijama zavisiće od broja prijavljenih rasa kod same  vrste.

- Ovce / kolekcija:  pet ovaca i ovan;
    
- Jagnjad / kolekcija: od pet do sedam jagnjadi u rasi starosti od 3 do 6 meseci;
    
- Ovce / rase: sjenička, virtemberg, il de frans;
Nagrade: Prvo, drugo i treće mesto za svaku rasu.

- Mlečne rase koza:
U kolekciji: četiri koze i jedan jarac;
Posebna nagrada za najlepšu kozu.
Nagrade: Prvo, drugo i treće mesto za svaku rasu.
  
Ocenjivanje: Tročlana Komisija sastavljena od stručnih lica iz oblasti zootehnike.
 

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina, Kriva Reka