Dobro sa Zlatibora - brošura - kajmak, sir, med i pčelinji proizvodi, seoski turizam

17 Jun 2021  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Brošura “Dobro sa Zlatibora” je deo projekta Poljoprivredno edukativne kancelarije za žene Zlatiborka u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2, koji realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u okviru projekta Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji, koji podržava Vlada Švajcarske, opština Čajetina i PD „Zlatiborski eko agrar“ doo. 
 

Privreda & usluge Privredne aktivnosti Poljoprivreda Opština Čajetina, Zlatibor