Deponija "Duboko" - do kraja godine uvodi se linija za selektovani otpad

15 Maj 2014  /  Izvor: KSC Čajetina

1

"U prvom kvartalu ove godine regionalni centar za odlaganje otpada "Duboko" beleži procenat osvarenja plana oko 70 posto. Ovo je dobar podatak koji govori da će na nivou godišnjeg plana biti deponovane planirane količine otpada. Bitno je da svi osnvači - 7 opština i 2 grada, koriste usloge deponije "Duboko", rekao je Nedeljko Milosavljević, direktor ovog preduzeća.

Kada je u pitanju plaćanje usluga, finansijska situacija osnivača, kao i njihovih komunalnih preduzeća, je sve teža. Razlog ovoga je taj što regionalna deponija ima svakodnevne troškove koji se odnose na prevoz komunalnog otpada, koji se dnevno kreće od 250 do 260 tona, za šta je potrebno obezbediti veliki broj vozila, ali i velike količine goriva. Sve ove troškove, deponija mora plaćati svakodnevno, dok, sa druge srane, komunalna preduzeća imaju rok plaćanja do 45 dana, što pravi probleme u održavanju likvidnosti ovog preduzeća.

Jedna od novina je ta da će u regionalnoj deponiji "Duboko", koja je projektovana za pomešani komunalni otpad, uskoro biti izvršena rekonstrukcija linije za selektovani otpad. U tom pravcu se radi da se uvede nova linija za prihvatanje selektovanog otpada, kako bi deponija radila bez gubitaka. Troškovi rekonstrukcije, po rečima Nedeljka Milosavljevića, neće biti veliki.

Takođe, do kraja ove godine, biće završena i još jedna faza proširenja tela deponije, kroz koju će se rešiti i stabilnost izgrađenih etaža. Sanacija klizišta, koje se pojavilo u toku izvođenja radova izgradnje deponije, se privodi kraju, čime će se dobiti stabilnost izgrađene sve četiri etaže. Tako će se stvoriti uslovi za odlaganje smeća za narednih sedam godina.

Javni sektor Obaveštenja