Degustacioni centri tradicionalnih proizvoda proizvođača Srbije

5 Decembar 2016

U okviru Programa razvoja privatnog sektora u Jugozapadnoj Srbiji (PSD) koji finansira Švajcarska vlada a realizuje Regionalna razvojna agencija Zlatibor iz Užica, realizovan je set aktivnosti na razvoju tranzitnog turizma Srbije:

Uspostavljena je saradnja sa relevantnim ministarstvima, JP Putevi Srbije i turističkim organizacijama, koja je rezultirala mapiranjem i obeležavanjem preko 70 turističkih atrakcija, turističkih odredišta i objekata od turističkog značaja na teritoriji zapadne Srbije, uključujući po prvi put i 20 proizvođača tradicionalnih proizvoda.

Proizvođači tradicionalnih proizvoda su podržani u uspostavljanju degustacionih centara tradicionalne proizvodnje. 15 degustacionih centara tradicionalne proizvodnje je opremeljeno i funkcionalno za prijem individualnih i organizovanih poseta turista, dok je 5 degustacionih centara u fazi formiranja.

Objedinjena ponuda tradicionalnih proizvoda, proizvođača i degustacionih centara prezentovana je i na portalu http://tradicionalniproizvodi.com/. Klasifikacija sadržaja uvezuje sadržaje degustacionog centra, proizvođača i proizvoda są vrstom tradicionalne proizvodnje i geografskim podacima (opština, mesto, GPS koordinate, putanja na google mapi...). U bazi se trenutno nalazi preko 100 proizvoda u 30 vrsta proizvoda.

U saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije, kreiran je novi kanal promocije tranzitnog turizma u vidu audio vodiča kroz Srbiju – prve mobilne aplikacije u Srbiji koja simulira turističkog vodiča kroz vizuelni i audio zapis.

Podstaknuti prethodnim aktivnostima, Ministarstvo turizma i JP Putevi Srbije su započeli sa razvojem Nacionalnog master plana turističke signalizacije, koji će dati dugoročno sistemsko rešenje za razvoj tranzitnog turizma. Biće to osnova za budući razvoj tranzitnog turizma u smislu povećanja prihoda i zaposlenja, jer će sve značajnije turističke atrakcije i tradicionalni proizvođači biti uključeni u turističku ponudu Srbije.

Na ovaj način, stvoriće se uslovi za sve proizvođače tradicionalnih proizvoda da prošire svoju inicijalnu delatnost i postanu deo lokalne turističke ponude, ali i deo turističke ponude tranzitnog turizma Srbije.

Direktor Programa razvoja privatnog sektora u Jugozapadnoj Srbiji (PSD): 
Darko Đurović

Koordinator projekta:
Bojan Cvijović

 

Privreda & usluge Privredne aktivnosti Promocije Opština Požega, Opština Užice, Opština Čajetina