Dani defektologa 2014. sa međunarodnim učešćem

11 Januar 2014  /  Izvor: Specijalna bolnica Čigota
Datum: -

1

U Čigoti na Zlatiboru se od 15. do 18. januara 2014. održavaju Dani defektologa 2014. sa međunarodnim učešćem.

Povod za ovaj susret su teme:
- Profesija defektolog - pažnje i izazovi
- defektolog kao stručni saradnik (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, pravosuđe...)
- Uspešni modeli kod nas i u svetu
- Instrumenti za dijagnostiku, procenu potreba i utvrđivanje stepena podrške

Organizatori skupa:
Društvo defektologa Srbije
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd

Izvršni organizator:
Agencija PM plus, Beograd

Otvaranje skupa je 15. januara 2014. u 17.00h u Kongresnoj sali Čigote

Đorđe Đorđević
Specijalna bolnica Čigota

Privreda & usluge Seminar Opština Čajetina, Zlatibor