Čišćenje jezera u centru Zlatibora

20 Jun 2014  /  Izvor: KSC Čajetina

Jezero u centru Zlatibora nekada je bilo glavno obeležje ove planine, dičeći se na mnogobrojnim razglednicama koje su turisti slali širom zemlje. Godinama unazad ono to više nije.

Zbog nerešenih imovinsko-pravnih poslova zapušteno je, i ne koristi se za kupanje. Međutim, po nalogu opštine, ovih dana KJP „Zlatibor“ kreće sa pražnjenjem i čišćenjem jezera.

Sa ispuštanjem vode krenulo se juče, a sa čišćenjem korita potoka koji napaja jezero, već danas. Za ovaj obiman posao biće angažovana skoro celokupna mehanizacija i veći deo ljudstva KJP „Zlatibor“. Pošto potrebna mehanizacija mora biti spuštena u korito jezera, radnici će prvo raditi na izradi prilaza za mašine, koji će nakon završenog posla biti uklonjen.

Iz korita će prvo biti uklonjen kabasti otpad i mulj, a potom će se izvršiti pranje i dezinfekcija. Radovi će se vršiti u dve smene bez obzira na vremenske uslove, kaže v.d. direktora Srđan Pantović.

Za ove poslove opština Čajetina opredelila je sredstva u visini od 1.800.000 dinara.

Javni sektor Akcija Opština Čajetina, Zlatibor