Čigota - ocenjivanje za Standarde za akreditaciju zdravstvenih ustanova sekundarne zdravstvene zaštite

23 Mart 2018  /  Izvor: Specijalna bolnica Čigota

1

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije obrazovala je tim za spoljašnje ocenjivanje kvaliteta rada i pružanja zdravstvenih usluga, koji će posetiti Specijalnu bolnicu ČIGOTA, od 27. do 30. marta 2018. Tim za spoljašnje ocenjivanje čine: prof. dr Zorica Šumarac, dr Nenad Golubović i Vesna Obradović. Oni će sprovesti ocenjivanje u odnosu na Standarde za akreditaciju zdravstvenih ustanova sekundarne zdravstvene zaštite u skladu sa Pravilnikom o akreditaciji zdravstvenih ustanova.

Oblasti akreditacije koje se ocenjuju podeljene su u tri grupe: kliničke, nekliničke standarde i standarde kliničke podrške.

U okviru kliničkih standarda ocenjivaće se: fizikalna medicina i rehabilitacija, lečenje u oblasti interne medicine i pedijatrije, a standarda kliničke podrške laboratorija.

Što se tiče nekliničkih standarda spoljni ocenjivači će se baviti: rukovođenjem, upravljanjem, ljudskim resursima, upravljanjem informacijama i životnom sredinom.

Č I G O T A

Jovana Marjanović,
menadžer marketinga
mob +381 64 88 90 112
tel +381 31 845 028
jmarjanovic.cigota@gmail.com

Privreda & usluge Privredne aktivnosti Promocije Opština Čajetina