Cene zakupa zajedničkog radnog prostora - Inovacioni centar Zlatibor

3 Avgust 2021

1

U zgradi  Kulturnog centra na Zlatiboru, počeo je sa radom Inovacioni biznis centar Zlatibor, koji raspolaže i zajedničkim radnim prostorom.
Ovaj u potpunosti kancelarijski opremljen prostor mogu da koriste svi meštani i posetioci Zlatibora. Prostor je pre svega namenjen poslovnim turistima koji borave na Zlatiboru, a imaju potrebu za privremenim korišćenjem kancelarijskog prostora.

U zajedničkom prostoru za rad (Coworking space) svim zainteresovanima se nudi bežični internet, radni sto, računar i  štampač. Zajednički prostori za rad, poput Inovacionog biznis centra na Zlatiboru, popularni su širom sveta i koriste ih poslovni nomadi koji putuju i rade u pomenutim prostorima. Kako napominju dosadašnji korisnici, ovo je dobro mesto za uspostavljanje poslovnih kontakata, kao i za razmenu ideja.

Cene zakupa zajedničkog radnog prostora su:

1 Sat - 200 dinara
1 Dan - 1.000 dinara
7 dana - 6.000 dinara
1 mesec -15.000 dinara

Adresa: Miladina Pećinara 2, Zlatibor
Kontakt: Tanja Stojanović
Telefon: 064 8240645
Mejl: office@ibczlatibor.rs

 

Privreda & usluge Privredne aktivnosti Usluge Opština Čajetina, Zlatibor